Hoe kunnen bewoners meer zeggenschap en eigenaarschap krijgen over hun leefomgeving? Wat kunnen overheden, woningcorporaties en marktpartijen doen om in te spelen op initiatieven van onderaf? Tegen welke uitdagingen lopen initiatieven als wooncoöperatie De Warren of Community Land Trust Bijlmer aan?

Op 18 November organiseert spatial design studio Space&Matter in samenwerking met de Gemeente Amsterdam een avond waar initiatief centraal staat. Door middel van twee ronde tafelgesprekken met initiatiefnemers, ambtenaren en deskundigen onderzoeken we welke kansen deze vormen van alternatieve ontwikkelmodellen bieden in de cultuur van ruimtelijke ordening en de woningbouwopgave in Amsterdam.

klik hier voor meer informatie.

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met