Hoe een restaurerende instelling zelfstandig kan ontstaan, door een beroep te doen op het lokale bedrijfsleven en dat zo’n organisatie beslissende wendingen kan veroorzaken in de stad.

Stadsherstel houdt zich sinds begin jaren ’90 bezig met grotere monumentale gebouwen, waardoor een voorsprong is opgebouwd waar het gaat om verduurzaming. Maar op dat gebied raakt nieuwbouw en stedenbouw nauwelijks aan het bestaande gebouw. Gevaarlijk! Omdat herontwikkeling van deze gebouwen daardoor terzijde kan worden geschoven, te moeilijk. Terwijl bestaande bouw het uitgangspunt van ontwikkeling is en het verhaal vertelt over wie wij zijn. Over hoe dat wel kan, en hoe gebouwen verhalen vertellen, met voorbeelden van buiten Europa, gaan Ruimte en Duurzaamheid, African Architecture matters en Stadsherstel samen in gesprek en met de aanwezigen in de Amstelkerk. In onze leefomgeving speelt erfgoed een cruciale rol, het Planbureau dat daar naar is vernoemd is ook van de partij.

Voor meer informatie, klik hier.

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met