Erfgoed bestaat niet alleen uit gebouwen en stenen, maar zit vaak in de hoofden en verhalen van mensen. Hoe deze verhalen te verzamelen, zichtbaar te maken en vervolgens een plek te geven in de vernieuwing van stedelijk gebied is een uitdaging. Dat het kan en dat het essentieel is, laten verschillende pioniersprojecten zien tijdens deze bijeenkomst. Van Zanzibar Stad tot aan Amsterdam. Op het snijvlak van stedenbouw en immaterieel erfgoed zijn ervaringen opgedaan die relevant kunnen zijn voor andere gebiedsontwikkelingsprojecten.

Op 2 november gaan we daarom de ervaringskennis van deze pioniersprojecten toepassen op verschillende gebieden in Nederland. Na presentaties over de projecten in Zanzibar en Amsterdam, wordt door middel van werksessies concreet vormgegeven aan een methode voor het verweven van de verhalen van bewoners in de ontwikkeling van het gebied.

Klik hier voor meer informatie.

Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met