Waterweg, opgericht in september 2018, vanuit de vraag naar een oplossing voor het baggerprobleem, focust zich op het hergebruik van bagger. Oprichtsters Eva en Wies waren niet meteen ‘baggerbewonderaars’, maar hadden vanaf het begin al een hart voor duurzaamheid en circulariteit. Ze maken vooral stenen van bagger en na ruim vier jaar moeten zij ook toegeven, bagger heeft hun hart nu echt wel veroverd. Maar waarom bagger?

Nederland is een echt ‘baggerland’, met een afvalstroom die een grootte heeft van ergens tussen de honderd en vierhonderd miljoen kuub. Voor deze afvalstroom heeft niemand een concrete verantwoordelijkheid. Eva en Wies hebben deze verantwoordelijkheid genomen met hun bedrijf Waterweg. Ze staan hier voor een grote uitdaging, maar weten deze met beide handen stevig aan te pakken.

Deze verantwoordelijkheid kunnen ze uiteindelijk niet alleen dragen. Daarvoor hebben ze een groter draagvlak nodig. Dit is terug te zien in de stappen die ze nu nemen met de groei van hun bedrijf. Door de intrinsieke motivatie te vergroten bij de betrokken, soms nog erg conservatieve, partners, met hun aanstekelijke enthousiasme, hopen ze het verantwoordelijkheidsgevoel ook te vergroten. Het is van uiterst belang dat verandering van binnenuit komt. Als deze motivatie er is, kunnen er innovatieve stappen gezet worden. Bij de groei die ze willen inzetten, zetten ze eerst een stap terug in de ‘baggerketen’. Er moet gekeken worden naar de productie en het systeem waarin dit gedaan wordt. Een circulair product, zoals dat van Waterweg, past niet binnen een model dat gebouwd is op lineaire groei. Daarvoor moet het systeem ook circulair worden. Waterweg neemt de leiding hierin. Ze stoppen met de kleine pilots die ze eerst deden zoals kleine parkeerplekken en stappen over naar grotere pilots. De impact van de kleine pilots is te klein om het systeem te kunnen veranderen.

Al deze stappen lijden tot een toekomstbeeld, maar hoe ziet het ideale toekomstbeeld van Waterweg eruit? ‘Dat bagger als grondstof wordt gezien en niet meer als afvalstof. Het juist inzetten van de bagger op plekken waar het een ecologische meerwaarde heeft. Uiteindelijk komt het neer op het realiseren van een circulaire keten voor bagger, die gedragen wordt door verschillende sectoren die betrokken zijn’.

Naast de grote stappen die Eva en Wies zetten, op weg naar een circulaire baggersector, zijn er ook obstakels waar ze tegenaan lopen. Het vergoten van het productieproces vereist certificering. Het certificaat verkrijg je door een grotere productie, dit moet garantie geven dat je grote hoeveelheden, kwalitatief goed, kan leveren. Waterweg heeft vraag voor hun product vanuit de overheid, maar die willen wel een gecertificeerd product. Om op grotere schaal te testen, te produceren en dus ook een certificaat te krijgen, willen de producenten garantie voor afname. Zonder het certificaat wordt de afname verhinderd en daardoor wordt ook de verhoging van de productie verhinderd. Volg je het nog? Een kat en muis spel waar je duizelig van kan worden. Volgens Eva en Wies moet hier zo snel mogelijk een oplossing voor gevonden worden.

Het productieproces moet dus groter. ‘We maken zelf geen bakstenen meer of andere ‘baggerproducten’.’ Ze willen dat de huidige producenten dat gaan doen, dan kan het op grote schaal, met als uitgangspunt circulariteit en het daadwerkelijk waarde toevoegen aan de plek waar het gebruikt wordt, bijvoorbeeld in de stad van de toekomst. Een goede samenwerking blijft hierin van groot belang, samen met alle betrokkenen kan Waterweg bagger weer sexy maken!

Wil je meer weten? Klik dan hier!