Veranderend klimaat en de fluctuatie van energieprijzen vragen om duurzame oplossingen én een andere vormen van energievoorzieningen om te kunnen voldoen aan de warmte vraag voor de gebouwde omgeving. Dit kan onder meer door zonnepanelen en windturbines, maar ook door de inzet van stadsverwarming. Stadsverwarming, of warmtenet maakt gebruik van restwarmte, van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales, fabrieken, datacenters, óf water. Uit een analyse van CE Delft blijkt dat thermische energie uit oppervlaktewater aan ruim 40% van de totale warmtevraag kan voldoen. Matthijs Elzinga is initiatiefnemer van Oostoever Duurzaam en onderzoekt samen met vrijwilligers het potentieel van zo’n warmtenet voor de wijk Oostoever in Amsterdam.

Oostoever Duurzaam is een coöperatie van en door de bewoners van de wijk Oostoever onderdeel van stadsdeel Nieuw-West. Vrijwilligers uit de wijk onderzoeken of het mogelijk is warmte uit de Sloterplas te halen. Momenteel loopt er een onderzoek naar het gebruik van warmte uit de Sloterplas om de woningen te verwarmen middels aquathermie. Aquathermie is de verzamelnaam voor de winning, opslag en distributie van warm afval-, riool- en oppervlaktewater. Uit een verkenning door de bureaus Merosch en DWA is al gebleken dat het technisch mogelijk is om warmte uit de Sloterplas te winnen en te gebruiken voor de woningen. Of het project verder haalbaar is moet nog blijken. In een haalbaarheidsstudie wordt onderzocht of er aanpassingen aan woningen nodig zijn, of er draagvlak is vanuit de bewoners, en wordt er gekeken naar de financiële haalbaarheid. Naast het initiëren van onderzoek naar stadsverwarming (of warmtenet) lopen er projecten met betrekking tot de collectieve inkoop van zonnepanelen, de vergroening van daken en huisisolatie.

Oostoever Duurzaam wordt voornamelijk gerund door vrijwilligers uit de buurt. Zij gaan de deuren langs om de duurzaamheidsambities van de coöperatie te delen, initiëren projecten, en voeren die ook uit. Oostoever Duurzaam is erop gericht om de wijk Oostoever van het gas af te krijgen. Stadsreporters Nieuw-West gingen de buurt in om te verkennen wat mensen denken over het verduurzamen van de wijk en het plan om warmte van de Sloterpas te gebruiken. Stadsreporters draagt bij aan het laten groeien van buurt verbindende activiteiten op allerlei gebieden waaronder verslaglegging en reportage.