Het inwoneraantal van Amsterdam groeit nog steeds. De prognose is dat we in 2030 de één miljoen aantikken. De gemeente Amsterdam staat voor een grote uitdaging: waar gaan al deze mensen wonen? Er worden in rap tempo nieuwe huizen gebouwd en plannen gemaakt voor volledig nieuwe wijken. Het ov-netwerk wordt uitgebreid om deze nieuwe woonplekken bereikbaar te maken. Er wordt van alles gedaan om de stad voor te bereiden op een grote stroom aan nieuwe inwoners, maar waar gaan ze heen om schone lucht in te ademen? Waar kunnen ze genieten van mentale rust binnen de alledaagse drukte van de stad? Waar komt het groen, dat essentieel is voor de leefbaarheid en recreatie van een buurt, te liggen? Waar wordt de regen opgevangen en de hittestress verminderd? Waar komt het groen?

 

Er zijn ongelofelijk veel vragen en volgens onderzoekers worden er te weinig antwoorden aangeboden. In Centrum en Oost is ook al gebleken dat er tekort is aan groen. Bovendien, bij de ontwikkeling van nieuwe woningen en/of nieuwe woonwijken, wordt er nog te weinig rekening gehouden met het ‘groenvraagstuk’. Bij het stijgende inwoneraantal hoort ook veel meer groen. Hoeveel groen? Drieëntwintigduizend voetbalvelden volgens het rapport, geschreven in opdracht van de provincie Noord-Holland. Om zo een hoeveelheid groen te realiseren hebben we Amsterdam als stad en alles in een straal van 20 kilometer daaromheen. Natuurlijk is er niet overal plek, maar dit zijn wel de grenzen waarbinnen gewerkt moet worden. Veel mensen reizen gemiddeld, maximaal twintig minuten voor een stuk groen. Hoe gaan we dat doen?

 

Ondanks dat het gek klinkt, is er nog best wat ruimte over als we slim nieuwe woonplekken inrichten, maar ook kijken naar al ingerichte ruimte. Zo is een groot deel, binnen de eerdergenoemde twintig kilometer, nog landbouwgrond. We zouden volgens Lycklama deze grond kunnen herindelen als groenbesteding. Er is ook een mogelijkheid om de groenfunctie te combineren met de huidige functie, landbouw. Zie je het al voor je? Fietsen tussen koeien en knolrapen. Het gaat er uiteindelijk om dat er opnieuw gekeken wordt naar de inrichting van onze ruimte als het aankomt op groenbesteding en dit moet ook al beginnen tijdens de projectontwikkeling. Het is tijd voor een nieuwe, groene golf volgens onderzoekers. Surf jij mee?