Aan de westrand van Amsterdam ligt een unieke kans: de Lutkemeerpolder, 43 hectare. Nu nog bestemd als bedrijventerrein, maar een gebied met grote ecologische waarde, als het ontwikkeld wordt tot agro-ecologisch landschapspark. Voedselpark Amsterdam is een oproep aan de gemeente om deze kans te verzilveren. Hoe dan? Door samen de grond te kopen!

De initiatiefnemers van Voedselpark Amsterdam zien een kans om een groen stuk Amsterdam te behouden voor de toekomstige generaties. Om er een plek van te maken waar stadsboeren ons eten verbouwen op de meest vruchtbare grond van Amsterdam. Een plek waar iedereen kan recreëren en leren. Waar kennis opgedaan en uitgewisseld wordt over landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit. En waar we werken aan een echt groene, duurzame economie.

Voedselpark Amsterdam is de ambitie van een groeiende groep personen en organisaties die graag een omslag in denken en handelen ziet. Die stad en platteland willen verbinden. Die het klimaat en daarmee het welzijn van alles en iedereen op deze planeet, voorop willen stellen. Ruim achtduizend mensen tekenden de oproep de Lutkemeer opnieuw te bestemmen tot landbouwgrond.

Met donaties, aangevuld met grondfondsen en leningen kunnen we het bedrag van 4 miljoen realiseren. Daar kunnen de initiatiefnemers mee aankomen bij de gemeente: een gedegen plan, breed draagvlak en de financiering.

Wil je doneren of meer weten over Voedselpark Amsterdam? Bezoek dan de website.