De Gemeente Almere start de tweede ‘Competitie Upcycle City’. Hiermee jagen we de circulaire bouweconomie aan en geven we een substantiële impuls aan de woon- en leefkwaliteit in de stad. Almere biedt opnieuw een fantastische kans om een circulair én duurzaam idee voor de bebouwde omgeving te lanceren. We stellen een bedrag, tot maximaal 2.2 miljoen euro, beschikbaar voor een cofinanciering van één of meerdere schaalbare innovaties op het gebied van de circulair bouwen.

Deze keer wordt specifiek gevraagd naar oplossingen die bijdragen aan een kwalitatieve verdichting van de bestaande stad door het toevoegen van extra vierkante meters woonruimte binnen de grenzen van Almere. Hierbij valt te denken aan seriematige optoppingen, kleinschalige inbreidingen, kant en klare individuele oplossingen of andere innovatieve ideeën. Met behulp van reststromen uit Almere en omstreken kunnen marktpartijen een bijdrage leveren aan het sluiten van lokale kringlopen. Voor een succesvolle oplossing is een intensieve ketensamenwerking noodzakelijk waarbij ook lokale partijen een belangrijke rol spelen.

WAAROM DEZE COMPETITIE?

Het doel van de competitie is om economische bedrijvigheid te stimuleren en realisatie van innovatieve plannen mogelijk te maken. Na het succes van de eerste competitie, die gericht was op reststromen uit de openbare ruimte, is er besloten een tweede competitie uit te zetten. Dit keer specifiek gericht op circulair bouwen. In Almere gaan relatief veel grondstoffenstromen rond in de bouwsector en zijn er mede daarom veel kansen om (grondstoffen)kringlopen te sluiten.

De definitieve uitvraag volgt in maart/april, na de marktconsultatie die plaats zal vinden op 15 februari. Meer weten over deze marktconsultatie? Kijk dan op de pagina over Marktconsultatie.

 

Comment on this article
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit programma? Bekijk dan onze veelgestelde vragen
Samengesteld door