In deze podcast spreekt Thomas van de Sandt met Ilse Zaal: gedeputeerde economie, landbouw en bestuur bij de provincie Noord-Holland. Ze spreken over samenwerking in de voedselketen, lokale producten en natuurinclusieve landbouw. De provincie heeft begin dit jaar, in februari 2021, de Voedselvisie vastgesteld. Een visie over de toekomst van de landbouwsector, met hoge ambities. Het streven is schone en veilige productie van gezond, betaalbaar en smaakvol voedsel voor iedereen. Een voedselsysteem met gezonde verdienmodellen voor de ondernemers, maar wat ook goed is voor het klimaat, de bodem, het milieu en dierenwelzijn. Door mensen en organisaties met elkaar te verbinden, financieel te ondersteunen en kennis te delen werkt de provincie Noord-Holland samen met alle schakels in de voedselketen samen aan de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem.

Meer informatie over de Voedselvisie en het platform Boer & business in balans kun je vinden via deze link.

https://soundcloud.com/user-773262860/podcast-voedselvisie