Het onlangs verschenen rapport van de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) onthult de slechte staat van de natuur in Nederland. Het Rli heeft in opdracht van het Rijk onderzoek gedaan naar hoe het gaat met de natuur, en de resultaten liegen er niet om. Niet alleen verdwijnt er steeds meer natuur, ecosystemen zijn aangetast waardoor de biodiversiteit sterk afneemt. Hoe komt dit, wat betekent dit voor de leefbaarheid van stad en land en wat kunnen we nog doen om het tij enigszins te keren?

Natuur is een essentieel onderdeel van het Nederlandse landschap. We hebben beschermde natuurgebieden, raken enthousiast over de terugkeer van soorten als de wolf en stedelingen trekken graag naar de stadsparken voor ontspanning. Op het eerste gezicht lijkt er dan ook niet veel aan de hand. In werkelijkheid verdwijnt er in Nederland meer natuur dan gemiddeld in Europa. In de woorden van het Rli gaat het ‘ronduit slecht’ met onze natuur. Het belang van behoud van soorten moet plaats maken voor bebouwing en landbouw, met als gevolg dat soorten in een rap tempo uit ons land verdwijnen.

Dit raakt bewoners in het hele land, ook die in de stad. De uitbuiting van natuur voor economische groei gaat op lange termijn ten koste van ieders levenskwaliteit. Als er geen manier wordt gevonden om anders met onze natuur om te gaan, zullen we de gevolgen niet alleen economisch voelen, ook de voedselvoorziening wordt erdoor geraakt. Daarnaast is al tijden bekend hoe belangrijk natuur is voor ontspanning en sociale contacten, en daarmee voor onze mentale gezondheid. Bovendien hebben we natuur nodig voor gezonde lucht en ons drinkwater. Met ons drinkwater is het overigens al niet best gesteld: onlangs kwam ook naar buiten dat onze waterkwaliteit dusdanig slecht is, dat er over een aantal jaar een watercrisis zal uitbreken als er geen actie wordt ondernomen.

Wat kunnen we nog doen? In de eerste plaats is onze omgang met de natuur een beleidskwestie. Nog te vaak worden volgens het Rli-rapport economische belangen boven ecologische belangen geplaatst en bovendien is er te weinig samenwerking tussen verschillende regio’s en bestuurslagen wat betreft natuurbeleid. In de maatschappij zijn er al veranderingen voelbaar: steeds meer duurzame initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld voedsel, vergroening en circulariteit krijgen een platform. Neem een kijkje op de WeMakeThe.City Green website om deze te ontdekken.

Comment on this article
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit programma? Bekijk dan onze veelgestelde vragen