In de Strategie Amsterdam Circulair 2020-2025 staat dat de stad in 2050 circulair is. Dit wil zeggen dat waardevolle materialen en grondstoffen hergebruikt worden en er geen afval geproduceerd wordt. De ambitie is om 50 procent minder nieuwe grondstoffen te gebruiken in 2030, in 2050 is de stad 100 procent circulair. Termen die genoemd worden zijn toekomstbestendig bouwen, adaptief bouwen en demontabel bouwen. Wat houdt dit in? Wat zijn de randvoorwaarden en wat zijn de ambities? De strategie van de Gemeente van Amsterdam is hier te lezen.

De komende jaren dreigen grote tekorten aan primaire bouwmaterialen te ontstaan, als er geen vergunningen komen voor nieuwe winprojecten. Materialen zijn schaars en het belang van ‘circulair bouwen’ wordt steeds duidelijker. Bij de productie van cement, dat nodig is voor beton, komt bijvoorbeeld 6 à 7 procent van de wereldwijde Co2-uitstoot vrij. Nieuwe manieren van ontwerpen en bouwen lijkt een logische stap, echter is er een woningtekort in Nederland. Dat betekent dat we de komende jaren snel en efficiënt moeten gaan bouwen. Deze tegenstrijdigheid zorgt voor discussie. Bent u benieuwd of circulair bouwen op dit moment een alternatief zou kunnen zijn voor de huidige vorm van bouwen? Lees dan hier verder.

Waarom wordt het overgrote deel van de huizen nog steeds gemaakt met bouwmaterialen van primaire grondstoffen, terwijl we allemaal weten dat deze steeds schaarser worden? Volgens Richard Koops ligt dit aan lineair denken, het doorlopen van vaste processtappen en de scheve verhoudingen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemers zoals bouwers, producenten en leveranciers. De overheid denkt vaak jarenlang na over een bouwproject. Op het moment van uitvoering blijft er daarom weinig tijd over voor het vinden van de juiste duurzame materialen. Door gebrek aan tijd en kennis worden keuzes gemaakt die niet circulair zijn. Het is tijd om circulair te bouwen, benadrukt Richard Koops in zijn stuk. Benieuwd hoe we dat kunnen doen? Klik dan hier.

Hoewel het soms klinkt alsof volledig circulair bouwen nog ver voor ons ligt laten sommige koplopers zien dat dit kan. Fiction Factory maakt de meest uitlopende ontwerpen. Van tentoonstellingen, winkelinterieurs, kantoren en restaurants tot ingewikkelde one off-producties en stands. Daarnaast maken ze in de werkplaats in Amsterdam meubels, en een uniek, verplaatsbaar huis. Ze doen dit zo duurzaam mogelijk en gebruiken duurzame en circulaire grondstoffen. Benieuwd naar wat voor Fiction Factory op circulair gebied heeft ontwikkeld? Klik hier om naar de website te gaan en raak geïnspireerd!

Comment on this article
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit programma? Bekijk dan onze veelgestelde vragen