Van 9 tot 14 mei 2022 vindt in Amsterdam en op de Floriade Almere de Week van de Boom plaats. Overdag en ’s avonds is er een uitgebreid programma waarin onder meer de Nationale Boominfodagen, het Europees i-Tree congres en de Nationale Boomklimkampioenschappen een plaats hebben gekregen. Een kleine vooruitblik.

De gemeenten Amsterdam en Almere, de Floriade, Pakhuis de Zwijger, de Kring Praktiserende Boomverzorgers (KPB), Pius Floris Boomverzorging en Stadswerk|VHG pakken flink uit in deze Week van de Boom. Met activiteiten voor zowel professionals als geïnteresseerde bewoners. ‘We willen graag laten zien wat er op bomengebied allemaal gebeurt in de stad. Bijvoorbeeld door het werk van de adviescommissie monumentale bomen en van het programma bomen en kademuren te belichten’, zegt Hans Kaljee, senior adviseur groen en bomen bij de gemeente Amsterdam. De Amsterdamse bomen krijgen ook van het stadsbestuur veel aandacht en in het beleid is een belangrijke omslag gemaakt naar een programmatisch bomenbeheer. ‘Daar waar in het verleden de aandacht vooral uitging naar dagelijks beheer en (klein) onderhoud leggen we nu een accent op groot onderhoud en toekomstige vervangingen’ legt Hans Kaljee uit. ‘Hiermee ontstaat voor bomen een waardebepaling die vergelijkbaar is met andere assets in de openbare ruimte.’

In 2022 belicht de Boominfodag een flink aantal aspecten van dit Amsterdamse beleid. Gerrit-Jan van Prooijen spreekt over de bomen op het dak van de Gaasperdammertunnel, onlangs tot Brassapark gedoopt. Edwin Peterse neemt ons mee naar het project met de groeiplaatsproeven in het Westelijk Havengebied. Joris Voeten spreekt over de waterbehoefte van bomen en de techniek achter afvoer en buffering van water. Bomen en groeiplaatsen zijn een belangrijk onderwerp gedurende de Boominfodag met als rode draad klimaatverandering en de noodzakelijke vergroening van de stad. We willen meer bomen, maar er is ook minder ruimte. Hoe gaan we dat oplossen?

© Simon Wilkes via Unsplash

13de Nationale Boominfodagen
Jan Willem de Groot van Pius Floris Boomverzorging: ‘In Nederland is ontzettend veel kennis over boombeheer aanwezig. Toen ik in 2009 met de Boominfodagen begon had ik twee doelen. Al die experts bij elkaar brengen zodat ze kennis met elkaar kunnen uitwisselen, maar ook kennis van buiten Nederland hiernaartoe halen. Voor nieuwe inzichten. Want we doen het heel goed in Nederland, maar buiten onze landsgrenzen heeft men soms andere inzichten of op een bepaald aspect meer expertise. Denk aan het beheer en onderhoud van echt oude monumentale bomen. Dit jaar hebben we weer een mooi internationaal programma. Cecil Konijnendijk (Spanje), bekend van het door hem geïntroduceerde 3-30-300 concept, spreekt over internationale ontwikkelingen binnen Urban Forestry. Giovanni Morelli en Stefania Gasperini (Italië) zullen spreken over het onderhoud van monumentale bomen. Josh Behounek (USA) neemt, vanuit zijn functie binnen Davey Resource Group, de aanwezigen mee in een aantal innovaties en ontwikkelingen binnen het boomverzorgingsvak.’

European i-tree Congres
i-Tree heeft tijdens de Week van Boom een eigen plek. Met een consortiumbijeenkomst i-Tree 2.0 op het Marineterrein én met het Europese i-Treecongres op 13 mei. Het Platform i-Tree.nl (Pius Floris boomverzorging, Cobra Groeninzicht, idverde Bomendienst en Terra Nostra) zorgen hiermee voor een sterk inhoudelijk slotakkoord. ‘Het is belangrijk om dit internationale congres te organiseren om de volgende stap te kunnen maken in de toepasbaarheid van i-Tree. Hoe kan de informatie over ecosysteemdiensten die in i-Tree heel inzichtelijk wordt vastgelegd worden omgezet in effectief beleid’, stelt Jan Willem de Groot. Binnen Europa zijn verschillende landen met i-Tree aan het werk. Sommige landen, zoals Zweden en Engeland, lopen op ons vooruit maar ook uit landen als Spanje en Zwitserland is relevante kennis en ervaring te halen. De Groot: ‘Met dit congres willen we de start van een Europees netwerk faciliteren. Om van elkaar te leren hoe we met i-Tree het gewenste groene beleid kunnen realiseren. Bovendien kunnen we meer voor elkaar krijgen bij i-Tree USA als we ons Europees weten te verenigen.’

Het grote publiek
Het grote publiek kan tijdens de Week van de Boom boomverzorgers aan het werk zien in het Amsterdamse Bos tijdens de spectaculaire Nationale Boomklimkampioenschappen of deelnemen aan een debat georganiseerd door Pakhuis de Zwijger. Activiteiten die naadloos passen in het langlopend programma WeMakeThe.City Green in het kader van Floriade Amsterdam – Almere 2022. Ruim een jaar lang in Almere, Amsterdam en op andere plekken in de regio; in de provincies Flevoland en Noord-Holland. Met lezingen, talkshows, workshops, expedities, exposities, filmvertoningen en veel storytelling voor een breed publiek.

Als u zowel de Boominfodagen als het European i-Tree congres wilt bezoeken, kunt u gebruik maken van een combiticket. Voor leden van Stadswerk en VHG is een korting van toepassing. Gaststad Amsterdam heeft voor haar medewerkers speciale tickets beschikbaar. Voor meer informatie, zie www.weekvandeboom.nl.

Comment on this article
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit programma? Bekijk dan onze veelgestelde vragen