Aniek Moonen is de voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Een organisatie die strijdt voor een toekomstbestendige samenleving waarin rechtvaardigheid en empathie centraal staan. Dit doet Aniek met een groep van zeventig jonge vrijwilligers door namens een grote achterban in gesprek te gaan met politici, beleidsmakers en het bedrijfsleven. Zo krijgen jongeren een stem in hun eigen toekomst!

Aniek, leuk dat je mee wilt doen aan dit koploperinterview. Inmiddels heb jij de functie als voorzitter van je Jonge Klimaatbeweging overgenomen van je voorganger Werner Schouten. Hoe gaat dat tot nu toe?

Goed! Druk! Mijn eerste twee maanden waren meteen volgepland, van laatste gesprekken met Kamerleden om de formatie te beïnvloeden tot de Klimaattop in Glasgow. Ik heb nog geen seconde stilgezeten, maar geniet enorm van alle bijzondere dingen die ik meemaak.

De COP is de klimaatconferentie die van 31 oktober tot 12 november in Glasgow heeft plaatsgevonden. Met de Jonge Klimaatbeweging was Aniek een crowdfundingsactie gestart, hierdoor werd het mogelijk om hierbij te zijn. Binnen twee dagen is het streefbedrag van 5000 euro behaald. Dat betekent dat de stem van jongeren, namens een grote achterban, een plek op de conferentie heeft gekregen.

Hoe was het om namens de Jonge Klimaatbeweging op de COP te zijn? Hebben jullie bereikt wat jullie wilden?

Erg bizar. Het was voor ons de allereerste keer dat we op de COP aanwezig konden zijn. We moesten dus echt zelf uitvogelen hoe zo’n conferentie werkt en hoe je het beste invloed uit kunt oefenen. In Glasgow hebben we daarom gewoon onze stoute schoenen aangetrokken en hebben we aangeklopt bij het hoofdkantoor van de Nederlandse delegatie. Hen hebben we vervolgens ondervraagd over hun ervaringen en adviezen aan ons.

Het was lastig om van tevoren concrete doelen te stellen voor de COP26, omdat we niet wisten welke kant de onderhandelingen op zouden gaan. Toch hebben we voor mijn gevoel echt wat bereikt. Op advies van de delegatie, hebben we geprobeerd om vanuit Glasgow het Nederlandse debat te voeden met informatie. Toen Nederland besloot het pact om te stoppen met fossiele investeringen in het buitenland niet te ondertekenen, hebben we ons hard gemaakt om dit nieuws op alle Nederlandse voorpagina’s te krijgen. Ook startten we een petitie voor mensen die deze keuze onacceptabel vonden en haalden we binnen drie dagen meer dan 10.000 handtekeningen op.

De Jonge Klimaatbeweging organiseerde tijdens de COP een sessie voor beleidsmakers, samen met de aanwezigen jongerenvertegenwoordigers van de VN en Sail to the Future.

Wat een geweldig begin van jouw voorzitterschap, Aniek.

“Ja, ik viel meteen met mijn neus in de boter.”

Wat zou je als voorzitter hetzelfde doen als je voorganger?

“Werner heeft in zijn 2-jarige voorzitterschap grote stappen gezet voor de Jonge Klimaatbeweging. 2 jaar geleden begonnen we met 35 vrijwilligers, nu is het aantal verdubbeld! Ook wordt onze mening een stuk serieuzer genomen. In de beginperiode was een gesprek met een politicus een big deal, nu wordt onze mening gevraagd. Deze lijn zou ik graag willen doorzetten.”

En wat zou je anders doen?

“Het gaat nu erg goed, maar dat betekent niet dat we niets zouden moeten veranderen. Ik denk dat het tijd is voor de volgende professionaliseringsslag. Denk aan vaste donateurs, maar ook niet alleen het delen van onze mening maar ook resultaat zien. Mijn ambitie is om met alle jongeren de status quo meer uit te dagen.’’

De status quo meer uitdagen? Zijn wij jongeren niet rebels genoeg?

“Jongeren worden vaak ingepalmd met verhalen over dingen die niet mogelijk zijn op het gebied van klimaatbeleid. Het is juist aan ons om beter te communiceren wat op het spel staat. Het gaat om onze toekomst en de toekomst van toekomstige generaties. In 2100 willen en kunnen we niet leven in een wereld vol conflict, droogte en overstromingen. Het is onze rol om echt uit te dagen en geen genoegen te nemen met antwoorden over haalbaarheid en betaalbaarheid.’’

Deze ambities en het harde werk hebben ervoor gezorgd dat de Jonge Klimaatbeweging regelmatig in gesprek is met politici. Velen zijn erg enthousiast over de samenwerking en de mening van jongeren wordt in de gesprekken erg serieus genomen.

Wanneer jullie in gesprek gaan met politici, kiezen jullie dan bewust voor partijen die zich al veel bezighouden met groen en klimaat?

“Toen de Jonge Klimaatbeweging werd opgericht is er bewust gekozen om het een politiek neutrale beweging te maken. Om deze reden gaan we met alle partijen in gesprek. Bovendien is klimaat niet een onderwerp dat je zou kunnen indelen in links, rechts, progressief of conservatief. Het klimaat, klimaatverandering en de gevolgen zijn voor iedereen. In de gesprekken verschillen wel de oplossingsrichtingen. “

Hebben jullie de ambitie om in de toekomst actief deel te nemen aan de Nederlandse politiek?

“Niet als dat ons niet meer neutraal zou maken. Onze rol is wel om jongeren met politieke ambities te steunen. Daar kunnen we als organisatie uiteraard bij helpen en adviseren. Om onze missie te behalen bevinden we ons wel vaak in het politieke gesprek om te lobbyen.”

Te lobbyen?

“Ja. We lobbyen voor beleid dat streeft naar een leefbare toekomst, zoals een Klimaatautoriteit. Dit is een groep wetenschappers van verschillende expertises die onderzoek doen naar de voortgang op onze klimaatdoelen en daarop gebaseerd emissiebudgetten samenstellen. Op basis van deze onderzoeken brengt de Klimaatautoriteit advies uit over wat je in bijvoorbeeld 2022, 2033 of 2046 uit zou kunnen stoten om in 2050 klimaatdoelen te halen. De Klimaatautoriteit opereert onafhankelijk. Zij geven enkel adviezen, het is aan de politici zelf om hier wat mee te doen. Bij een heel aantal partijen wordt dit idee al positief ontvangen.”

Wat houdt jou positief in de strijd tegen klimaatverandering?

“Wat mij motiveert is wanneer ik om me heen kijk en zie dat mensen hun baan inruilen voor een baan met impact om zo de huidige en toekomstige generaties te helpen. Het zou mij angstig en gefrustreerd maken als ik dat zelf niet zou doen. Ik vind het belangrijk om op mijn 80e of 90e verjaardag terug te kunnen kijken en kunnen zeggen dat ik er alles aan heb gedaan om positieve impact te maken op de wereld waarin we leven. Nu en in de toekomst.’’

Heb je het gevoel dat er een verschuiving komt in bewustzijn voor het klimaatprobleem?

“Zeker. Ik ben in 2016 begonnen met mijn opleiding in Sustainability. Ik herinner me dat ik toen scheef aangekeken werd door familie en vrienden. Ik kreeg vaak vragen als: “Daar kun je toch geen baan mee vinden?”. Dit hoor ik haast nooit meer, deze studies worden steeds populairder en mensen zijn vaak positief over mijn werk. Ze vinden het gaaf.”

Met de Jonge Klimaatbeweging strijd jij natuurlijk voor het klimaat, maar hoe probeer je persoonlijk een impact te maken?

“Zelf eet ik geen vlees. Ik ben een tijd lang vegan geweest en nu eet ik vegetarisch. Ook heb ik het afgelopen jaar met mezelf afgesproken dat ik niet meer ga vliegen. Alleen als het écht écht nodig is. Ik denk dat een verandering in eetgedrag en vlieggedrag het meest impactvol is wat je zelf kunt doen. En minder spullen kopen! Ik probeer zo min mogelijk spullen, zoals kleding, te kopen en zo veel mogelijk tweedehands.”

Wat zou je de lezer graag mee willen geven?

“Voorkom het idee dat alle verandering die moet gebeuren enkel bij de consument ligt. Dat is niet waar. Ga ook zelf eens op ontdekkingstocht hoe jij duurzamer kan leven en zie wat er allemaal mogelijk is. Ik woon bijvoorbeeld in een huurappartement, dus verduurzaming van mijn appartement zit er helaas niet in. Een ander zou dit natuurlijk wel kunnen doen!

Daarnaast maak je ook impact met je stemgedrag. De gemeenteverkiezingen komen er binnenkort weer aan, denk er bijvoorbeeld eens over na om een brief te sturen naar de partij waarop je wil stemmen. Een brief als; ‘Ik zou graag op jullie partij willen stemmen, maar jullie op het gebied van het klimaat is in jullie programma nog zoveel te winnen.’ Dit soort brieven worden echt gelezen, ook al denkt men vaak van niet.”

Bedankt voor je mooie antwoorden Aniek en succes met je voorzitterschap!

“Bedankt!”