Wie? De Tuinen van Westerpark

Wat? Een samenwerking van volkstuinen

Waar? Westerpark Amsterdam

De Tuinen van Westerpark zijn een samenwerking van volkstuinparken Nut & Genoegen en Sloterdijkermeer. Ze organiseren activiteiten voor tuinders, buurt- en andere stadsbewoners.

Van de vroege lente tot in de herfst staan de poorten overdag open en is iedereen van harte welkom om te komen wandelen in het groen en te genieten van de rust en stilte.

Jaarrond organiseren ze ook voor tuinders, buurt-, en stadsbewoners verschillende activiteiten op het gebied van tuinieren en natuurbeleving.