Instituut voor opleiding tot bijenhouder en onderzoek van de biotoop voor insecten en vogels

Wie? Dirk Dekker

Wat? Een instituut voor educatie, research, ontwikkeling en kweken van honingbijen.

Waar? Amsterdam Noord

Stichting Beelease zet zich in voor het behoud van de honingbij en wilt graag mens en natuur verbinden. Door een programma van onderzoek en educatie over verzorging en kweek van bijen en planten, verbeteren we de leefomgeving van mens, plant en dier. Als onafhankelijk non-profit organisatie, streven we naar continuïteit en maximale inzet van onze kennis en beschikbare middelen op korte en lange termijn.