“A healthy social cohesion is a precondition for environmental sustainability”

Wie? Hans Kalliwoda
Wat?Sociale sculpturen en kunst interventies in de openbare ruimte om binnensteden als natuurgebied te creëren
Waar? Global-Amsterdam, International

Wilde bijen staan aan de basis van ons ecosysteem: het uitsterven van deze bijen zal een domino-effect veroorzaken met een ongekend verlies aan biodiversiteit welke de huidige 6e massa-extinctie nog zal versnellen. Wetenschappers waarschuwen al jaren: Bestuivers sterven massaal uit op het platteland. Dit is te wijten aan vervuild grond- en oppervlaktewater door het gebruik van pesticiden, de toepassing van monoculturen in de landbouw en de daarmee gepaarde vernietiging van nestgelegenheid. Uit wetenschappelijke studies blijkt dat er in de afgelopen 30 jaar een daling van 75% van de vliegende insecten is gemeten. Bovendien denken wij als mens boven de natuur te staan en met deze houding tegenover de natuurlijke omgeving, in combinatie met hebzucht, egoïsme en een groot gebrek aan compassie zal er op korte termijn geen verandering in het beleid komen.

Dit dilemma wordt in 2014, tijdens het symposium ‘De Binnenstad als Natuurreservaat’, met een interdisciplinair gezelschap bestaande uit o.a. een ecoloog, een socioloog en een beleidsmaker, theoretisch en praktisch opgelost. Wij moeten de wilde bij als vluchteling zien, die eten en een dak boven zijn hoofd nodig heeft: de RefuBee.

‘BeeTotems for RefuBees’ is een interdisciplinair kunstproject dat sociologische, ecologische en educatieve elementen combineert door middel van theatrale acts en levende sculpturen om een spirituele en culturele transformatie op gang te brengen. Een art/science project met wetenschappelijke onderzoeks-componenten welke worden gebruikt als casestudy. Met sterke conceptuele en experimentele karakteristieken in de context van Urban Ecology & Ecocities voegt het extra sociaal-maatschappelijke waarde toe in, bijvoorbeeld, natuurinclusief bouwen. BeeTotems for RefuBees is avant-garde, bottom-up, circulair, up-cycling en all-inclusive.

Meer weten? Neem een kijkje op de website.