Locatie van dit evenement
Vink Schooltuin, Park Frankendael
Nobelweg 31, Amsterdam
Bekijk op kaart

Open: 12.00 – 16.00

English information below

De oudste schooltuin van Amsterdam bestaat 100 jaar en dat willen we vieren. Wees welkom en kom langs bij de tentoonstelling 100 jaar schooltuinen.

De schooltuin aan de Ringdijk werd geopend in 1922. Het is de oudste nog bestaande schooltuin van de stad. Vanwege de nabijgelegen boerderij en volkstuinen werd de schooltuin aan de Ringdijk ook wel ‘Klein Dantzig’ genoemd. Ter ere van één van de eerste schooltuinleiders H.C. Vink werd deze schooltuin later omgedoopt tot de Vink Schooltuin.

Er tuinieren jaarlijks ongeveer 500 kinderen. Voor de tuintjes van de kinderen wordt een teeltplan gemaakt, en een groot deel daarvan wordt in de kas gekweekt ter voorbereiding. Op de tuin is een mooie kruidenhoek, een groot wormenhotel, een wereldtuin en er zijn kippen.

Belangrijke informatie

Info
Wees welkom bij de Open Groen Dag op zondag 19 juni van 12.00 tot 16.00 uur. Het adres is Nobelweg 31. Je kunt een wandeling door de tuin maken en de tentoonstelling bewonderen.

Contact
Adres: Vink Schooltuin, Nobelweg 31, 1097 AR Amsterdam.
Telefoon: 020 251 7766
Maandag t/m vrijdag, 09.00-15.30 uur, als het hek open staat.

Dit programma is onderdeel van de Open Groen Dag
Op zondag 25 juni openen tientallen groene locaties in Amsterdam en Almere hun deuren voor jou. Check hier welke natuur er nog meer te ontdekken valt in jouw buurt.
Bekijk het programma

English

The oldest school garden in Amsterdam is 100 years old and that is something that calls for a celebration! You’re welcome to join us from 12:00 to 16:00.

The oldest school garden in Amsterdam is 100 years old and that is something worth celebrating! Please come and visit the exhibition ‘A Century of School Gardens’.

The school garden on the Ringdijk was formed in 1922. It is the oldest surviving school garden in the city. Because of the nearby farm and garden allotments, the school garden on the Ringdijk was also referred to as ‘Klein Dantzig’.

This school garden was later renamed the Vink School Garden in honor of one of the first school garden pioneers, H.C. Vink,

Every year about 500 children come to practice their gardening skills. There is a gardening plan made for the children’s gardens, and a lot of the plants are grown in the greenhouse beforehand to ensure a successful start. The garden has a beautiful herb section, a large worm hotel and a ‘global garden’. There are also chickens roaming around.

Important information

Join us on the Open Green Day on Sunday June 19th from 12:00 to 16:00. The address is Nobelweg 31. We invite you to take a walk through the garden and admire the exhibition.

Contact

Address: Vink School Garden, Nobelweg 31, 1097 AR Amsterdam.
Phone: 020 251 7766
Monday to Friday, 09:00-15:30, if the gate is open.

Locatie van dit evenement
Vink Schooltuin, Park Frankendael
Nobelweg 31, Amsterdam
Bekijk op kaart
Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met