Locatie van dit evenement
Van Eesteren Museum
Noordzijde 31, Amsterdam
Bekijk op kaart

English version below

Op deze dag zijn er twee activiteiten bij het Van Eesteren Museum:

Kunstenaar Heidi Vogels werkt aan een film over de verdwijnende tuinen in de voormalige Marokkaans koningsstad Fez, genaamd Gardens of Fez.

Kunstenaar Natascha Hagenbeek vertelt over de ontstaansgeschiedenis van ‘I can change the world with my two hands’. Een ecologisch kunstproject, waarin ​​zij onderzoekt hoe lokale gemeenschappen kunnen bijdragen aan de transformatie naar een gezonde, duurzame stad. Zo stimuleert zij burgers om zelf bij te dragen aan een gezondere leefomgeving.

 

Dit programma is onderdeel van de Open Groen Dag
Op zondag 25 juni openen tientallen groene locaties in Amsterdam en Almere hun deuren voor jou. Check hier welke natuur er nog meer te ontdekken valt in jouw buurt.
Bekijk het programma

LET OP: Voor dit event moet je reserveren. / Note: To join this event you have to make a reservation.

RESERVEER HIER / RESERVE A SPOT

Filmvertoning Gardens of Fez
Kunstenaar Heidi Vogels toont in het Van Eesteren Museum haar korte film Things Unseen(2022). De korte film is onderdeel van het langlopende filmproject Gardens of Fez (2012 – heden). Heidi bezocht Fez regelmatig om filmopnames te maken van de verdwijnende tuinen in Fez en samen te werken met Rajee Drissi die in Fez opgroeide, woont en met wie zij een vriendschap ontwikkelde. Het zijn de verhalen en herinneringen van Rajae en andere protagonisten waarin een beeld ontstaat van geschiedenis en cultuur van de stad.

Tijdens de Open Groen Dag toont Vogels haar korte film (15 min) in het Van Eesteren Museum. De filmvertoning vindt plaats om 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Daarna volgt er een gesprek met de kunstenaar over de film. Kom, schuif aan en praat mee.

Wil je meer weten over de Gardens of Fez? Klik dan hier.

Over Heidi Vogels
Heidi Vogels is in 1978 geboren in Eindhoven, Nederland. Ze woont en werkt in Amsterdam. Lees hier meer over Heidi Vogels.

Belangrijke informatie

Informatie filmvertoning Gardens of Fez
Tijd: 13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur.
Locatie: Van Eesteren Museum, Noordzijde 31, 1064 GV Amsterdam
Kosten: gratis
Voertaal: Nederlands

Informatie Lezing ‘I can change the world with my two hands’
Tijd: 16.30 -17.30 uur , inloop vanaf 16.00 uur.
Locatie: Van Eesteren Museum, Noordzijde 31, 1064 GV Amsterdam.
Reserveer via de reserveerknop of via deze link.

English

On this day there are two activities at the Van Eesteren Museum

Artist Heidi Vogels is working on a film about the disappearing gardens in the former Moroccan royal city of Fez, called Gardens of Fez.

Artist Natascha Hagenbeek talks about the genesis of ‘I can change the world with my two hands’. An ecological art project, in which she examines how local communities can contribute to the transformation to a healthy, sustainable city. In this way she stimulates citizens to contribute to a healthier living environment themselves. Reserve your spot via this link. Note: the talk will be in Dutch.

Artist Heidi Vogels shows her short film Things Unseen(2022) in the Van Eesteren Museum. The short film is part of the long-term film project Gardens of Fez (2012 – present). Heidi regularly visited Fez to make film recordings of the disappearing gardens in Fez and to work with Rajee Drissi who grew up in Fez, lives there and with whom she developed a friendship. It is the stories and memories of Rajae and other protagonists that create an image of the city’s history and culture.

During the Open Green Day, Vogels will show her short film (15 min) in the Van Eesteren Museum. The film screening takes place at 13.00, 14.00 and 15.00 hours. This will be followed by a discussion with the artist about the film. Come, sit down and join the conversation.

Want to know more about the Gardens of Fez? Then click here.

About Heidi Vogels
Heidi Vogels was born in 1978 in Eindhoven, the Netherlands. She lives and works in Amsterdam. Read more about Heidi Vogels here.

Important information

Information movie screening Gardens of Fez
Time: 13.00, 14.00 and 15.00.
Location: Van Eesteren Museum, Noordzijde 31, 1064 GV Amsterdam
Cost: Free
Language: Dutch

Information Lecture ‘I can change the world with my two hands
Time: 16.30 -17.30 hrs, walk-in from 16.00 hrs.
Location: Van Eesteren Museum, Noordzijde 31, 1064 GV Amsterdam.
Make your reservation via the reservation button

Locatie van dit evenement
Van Eesteren Museum
Noordzijde 31, Amsterdam
Bekijk op kaart
Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met