Locatie van dit evenement
Utopia Eiland
Almere
Bekijk op kaart

11:00 uur, 13:00 uur en 15:00 uur Vertoning van de documentaire in de Bijeenkomstkas.

English Below

Stel je voor… een eiland met ongekende diversiteit. Een baai en drie bijzondere landschappen. Door het gebied kronkelt een ontdekkingsroute waarlangs je leert over jouw relatie met de natuur.

Stichting Weerwoud toont hier hoe rijk ecosysteemherstel kan zijn. De sleutel om dat te bereiken? Landbouw met bomen, struiken en vaste planten. Herstellende landbouw dus. Van akker tot stadsgroen. Misschien wel dé oplossing op het vraagstuk van deze generatie.

Middels de documentaires leer je over het opstaan van dit bijzondere project en ook hoe het ook inspiratieplek is voor agrariërs in Flevoland en ver daarbuiten.

Dit programma is onderdeel van de Open Groen Dag
Op zondag 25 juni openen tientallen groene locaties in Amsterdam en Almere hun deuren voor jou. Check hier welke natuur er nog meer te ontdekken valt in jouw buurt.
Bekijk het programma

Belangrijke informatie

De documentaire is toegankelijk voor jong en oud, rolstoel of ter been. Max 30 mensen per vertoning. Aanmelden kan niet en vol is vol. Volg ook de rondleiding die voorafgaand en na de documentaires starten op het plein waar de bijeenkomstkas aan grenst.

Utopia eiland herken je aan de rood-wit gestreepte uitkijktoren die daar midden op staat. De rondleiding start ten westen daarvan op het Plein van het Agroforestry Perceel. Je kunt het plein vinden door op Google Maps te zoeken op Weerwoud. Als je geen google maps hebt, neem dan het houten vlonder pad links van het grote cortenstalen informatiebord over Agroforestry. Dat bord is precies op de hoek van de weg genaamd: Arboretum West.


English

Imagine an island with unprecedented diversity. One bay and three extraordinary landscapes. A discovery trail winds through the area along which you learn about your relationship with nature.

Stichting Weerwoud shows here how rich ecosystem restoration can be. The key to achieving that? Agriculture with trees, shrubs and perennials. Restorative agriculture, in other words. From field to urban greenery. Perhaps the solution to this generation’s problem.

Through the documentaries, you will learn about the rise of this special project and also how it is also a place of inspiration for farmers in Flevoland and far beyond.

Important information

The documentary is accessible to young and old, wheelchair or walking. Max 30 people per screening. Registration is not possible and full is full. Also follow the guided tour that starts before and after the documentaries on the square adjacent to the meeting greenhouse.

Utopia Island can be recognised by the red and white striped watchtower that stands in the middle of it. The tour starts west of it at the Agroforestry Plot Square. You can find the square by searching Weerwoud on Google Maps. If you don’t have google maps, take the wooden decking path to the left of the large corten steel information board about Agroforestry. That sign is right at the corner of the road called: Arboretum West.

Locatie van dit evenement
Utopia Eiland
Almere
Bekijk op kaart
Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met