Locatie van dit evenement
Tuinpark Nieuwe Levenskracht
Voorlandpad 21, Amsterdam
Bekijk op kaart

Open: 14.00 – 16.30

English version below

Tuinpark Nieuwe Levenskracht is onderdeel van de Tuintrail en op 19 juni gaat om 14.00 uur de Luisterspeurtocht voor kinderen van start op het tuinpark. Kruidendeskundige Gerry Boots biedt vanaf 14.30 uur een workshop aan voor volwassenen en kinderen die met kruiden van de tuin badzout en kruidenazijn gaan maken. In het tuinpark is een eco-lint aanwezig met bijzondere planten (en dieren); twee tuinders vertellen hierover tijdens een wandeling. Verschillende tuinders stellen ’s middags hun tuin open voor de bezoekers.

Belangrijke informatie

Tijden:

Op zondag 19 juni sluit Nieuwe Levenskracht aan bij de Open Groen Dag met een luisterspeurtocht voor kinderen als onderdeel van de Tuintrail.
14.00 uur: start Luisterspeurtocht – Locatie: speelveld bij het Jeugdhonk.
14.15 u: wandeling die loopt langs het eco-lint op het tuinpark, de Vlinderidylle bij de sportparken en twee buurtmoestuinen in Betondorp. Startlocatie: kantine Tuinpark Nieuwe Levenskracht.
14.30 uur: workshop badzout en kruidenazijn maken met kruiden die op het tuincomplex zijn te vinden. Om daaraan mee te doen kan men zich voor 14.30 uur melden bij het winkeltje op de parkeerplaats.
14.00-16.00 uur: verschillende tuinders stellen hun tuin open zodat bezoekers kunnen kijken en vragen stellen.
Alle activiteiten zijn rond 16.00 uur afgelopen.

Locatie: Tuinpark Nieuwe Levenskracht ligt in de hoek die gevormd wordt door de spoorlijn (van Amsterdam naar Diemen) met de A10, achter Sportpark Middenmeer.

Bereikbaarheid: Met de fiets en wandelend is het park bereikbaar via de fiets- en wandelpaden paden langs Hockeyclub Athena en vanaf de Kruislaan afslag Middenmeerpad. Met de auto bereikbaar via de route naar Hockeyclub Athena/Voorlandpad (postcode 1098 TZ). Openingstijden 8.00 uur – 22.00 uur.

Dit programma is onderdeel van de Open Groen Dag
Op zondag 25 juni openen tientallen groene locaties in Amsterdam en Almere hun deuren voor jou. Check hier welke natuur er nog meer te ontdekken valt in jouw buurt.
Bekijk het programma

English

Visit Garden park Nieuwe Levenskracht and join in the Garden Trail and Listening Treasure Hunt, make a recipe with fresh local herbs, follow the eco-ribbon and/or visit one of the open gardens.

Garden park Nieuwe Levenskracht is part of the Garden Trail. The Listening Treasure Hunt for kids will start in the garden park on June 19th at 14:00. Herbal expert Gerry Boots will offer a workshop from 14:30 for adults and kids. In this workshop you will learn how to make bath salts and herbal vinegars with herbs from the garden. In the garden park there is an eco-ribbon with special plants (and animals); two gardeners will explain more about this during a walk that you are free to join. Several gardeners will open their gardens to visitors in the afternoon.

Important information

Times:

On Sunday, June 19, New Life Force joins the Open Green Day with a listening scavenger hunt for children as part of the Garden Trail.
14.00: start of Listening Scavenger Hunt – Location: playing field near the Youth Center.
14.15: walk along the eco-lint at the garden park, the Butterfly idyll at the sports parks and two neighborhood gardens in Betondorp. Start location: canteen Garden Park Nieuwe Levenskracht.
14:30: Workshop making bath salts and herbal vinegar with herbs from the garden complex. To participate in this, please report to the store in the parking lot by 2:30 pm.
14.00-16.00: Several gardeners will open their gardens for visitors to look at and ask questions.
All activities end around 16.00 hrs.

Location: Garden park Nieuwe Levenskracht is located in the corner formed by the railway line (from Amsterdam to Diemen) with the A10, behind Sportpark Middenmeer.

Access: The park can be reached by bike or by foot via the bike paths and side walks along Hockeyclub Athena and from Kruislaan exit Middenmeerpad. Accessible by car via the route to Hockeyclub Athena/Voorlandpad (postal code 1098 TZ). Opening hours are 08:00-22:00.

Locatie van dit evenement
Tuinpark Nieuwe Levenskracht
Voorlandpad 21, Amsterdam
Bekijk op kaart
Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met