Gemeente Amsterdam geeft drie nieuwe kavels uit in Tuinen van West.
Een kavel voor kleinschalige horeca (kavel 13) en twee kavels voor stadslandbouw en/of dagrecreatie (kavels 11 en 12).
Om ondernemers te selecteren voor elk van deze kavels organiseert gemeente Amsterdam drie prijsvragen.
Door middel van een openbare inschrijving en een selectieprocedure voor elke kavel wordt de meest geschikte ondernemer per kavel geselecteerd.

De prijsvragen lopen via Tenderned, het aanbestedingsplatform van de overheid.
U kunt per kavel inschrijven. Inschrijven voor meerdere prijsvragen is mogelijk, dat betekent dat u per kavel een plan moet inleveren.
Per kavel wordt een selectie gemaakt.

Tuinen van West is een recreatiegebied met stadslandbouw en natuur.
De drie kavels liggen in de Osdorperbinnenpolder Noord.
Hier zijn al kavels uitgegeven aan ondernemers, zoals de Fruittuin van West, MijnStadstuin, The Unbound en Freelodge Village.

De kavels in het kort:

  • kavel 11: ongeveer 7.500 m2, waarvan 2.000 m2 water – bestemming stadslandbouw en/of dagrecreatie
  • kavel 12: ongeveer 8.900 m2, waarvan 1.300 m2 water – bestemming stadslandbouw en/of dagrecreatie
  • kavel 13: ongeveer 4.300 m2 – bestemming lichte horeca zoals bijvoorbeeld theetuin, kleinschalig restaurant of pannenkoekenhuis

Lees HIER meer.
Als bijlage de folder die op verschillende plekken in Amsterdam Nieuw-West en Halfweg is neergelegd.

Interesse?
Alle informatie is te vinden op www.Tenderned.nl (zoeken op ‘Tuinen van West’)

De informatie op Tenderned is openbaar.
Wilt u meedoen aan een prijsvraag dan is het noodzakelijk een account aan te maken op Tenderned.
Dan kunt u inloggen bij de betreffende prijsvraag en vragen stellen en/of inschrijven.
Alle communicatie over de prijsvraag loopt via Tenderned.

Planning
De planning van de drie prijsvragen is gelijk:

  • mogelijkheid tot vragen stellen: tot 22 mei 2023
  • nota van inlichtingen (waarin alle vragen beantwoord worden): 9 juni 2023
  • inschrijven is mogelijk vanaf 9 juni tot en met 25 augustus om 12.00 uur.
  • daarna start de selectieprocedure
  • bekendmaking voorlopige gunning: 30 oktober 2023
  • bekendmaking definitieve gunning: 20 november 2023.

Direct daarna kan de winnaar per kavel aan de slag met de planuitwerking.

Dit programma is ontwikkeld door