Locatie van dit evenement
NoordOogst
Meteorenweg 280, Amsterdam
Plan je route

Open: 13:00 – 14:00

English information below

Maak een wandeling over het terrein van NoordOogst met gids Maaike Lans! Het terrein is sinds 2015 omgetoverd van voetbalvelden naar een groene oase met een grote biodiversiteit. Dit komt door de ondernemers die met hun kennis en kunde het terrein hebben beplant en verzorgd. We gaan gluren bij verschillende ondernemers en laten zien, horen en proeven wat er zoal groeit, wordt gemaakt en gedaan. Zo dicht bij de Coentunnel zou je niet verwachten dat daar zulke heerlijke producten worden gemaakt. Kortom genoeg te beleven!

Belangrijke informatie

Je hoeft niet te reserveren voor deze rondleiding en het is gratis. Het rondje NoordOogst begint om 13.00 uur.

De start van de rondleiding bevindt zich op de Meteorenweg 280 alwaar u bij het groene hek met de letters ’NoordOogst’ ontvangen wordt. Het terrein is bereikbaar met de volgende buslijnen: Bus 35 halte Oostzanerwijk; Bus 391 halte Keerkringpark en Bus 394 halte Keerkringpark. Ook is er voor de deur een parkeerplaats waar u gratis kunt parkeren.

Uw gids: Maaike Lans.

Dit rondje wordt u aangeboden door Verenigd NoordOogst.

Dit programma is onderdeel van de Open Groen Dag
Op zondag 19 juni openen tientallen groene locaties in Amsterdam en Almere hun deuren voor jou. Een dag om er met familie en vrienden op uit te trekken om natuur in de buurt te ontdekken.
Open groen dag

English

Take a walk on the grounds of NoordOogst and go on a tour with Maaike Lans! Since 2015 the grounds have been transformed from soccer fields into a green oasis with great biodiversity. This is due to the entrepreneurs who have planted and cared for the grounds with their knowledge and expertise. We will take a peek at various entrepreneurs and show, hear and taste what they grow, make and do. So close to the Coen Tunnel you would not expect that such delicious products are made. In short, there is plenty to do!

Important information

You do not have to make a reservation for this tour and it is free of charge. The NoordOogst tour starts at 13:00.

The start of the tour is on the Meteorenweg 280 where you will be received at the green gate with the letters ‘NoordOogst’.

You can reach the site by public transport with the following bus lines: Bus 35 stop Oostzanerwijk; Bus 391 stop Keerkringpark and Bus 394 stop Keerkringpark.

There is also a parking lot in front of the door where you can park for free.

Your guide: Maaike Lans.

This tour is offered to you by United NoordOogst.

Locatie van dit evenement
NoordOogst
Meteorenweg 280, Amsterdam
Plan je route
Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met