Ook benieuwd naar de stadsboerderij van de toekomst? We bezoeken GROWx, groene science -zonder- fiction. GrowX is een super star op het gebied van ‘vertical farming’.

Een bezoek aan GROWx is niet onomstreden. Volgens sommigen is vertical farming een noodzaak (gezien de groeiende bevolking, de implicaties vanuit klimaatverandering en biodiversiteit, maar ook de aantaande bouw- en bestemmingsplannen). Volgens anderen juist een volstrekt ongewenste richting voor voedselproductie. Neem een kijkje voor jezelf en ga in gesprek met de initiatiefnemers van dit bijzondere greentech bedrijf, om je eigen oordeel te kunnen vormen over dit onderwerp.

Tijdens de excursie zal ruimte zijn om vragen te stellen en rond te kijken.

* Deze activiteit wordt georganiseerd vanuit het Stedelijk Groenpunt (Groenpunt020), in samenwerking tussen FoodCouncilMRA en BuurtGroen020.

Dit programma is ontwikkeld door