Locatie van dit evenement
Pionierspark en De Bretten
Amsterdam
Plan je route

English version below

Nieuw-West is een dynamisch leefgebied, niet alleen voor mensen, maar ook voor planten en dieren. Het landschap is verre van passief én altijd aan het pionieren. Van het pionierspark in Sloterdijk III , stadswildernis De Bretten tot de plantjes die de bestrating van Nieuw-West bedekken. Bewoners van Nieuw-West zijn onlosmakelijk verbonden met de ruigte van de natuur om hen heen. Ontdek wat het landschap van Nieuw-West jou vertelt, hoe het je voedt én leer anders kijken naar natuur in de stad.

 

Dit programma is onderdeel van de Open Groen Dag
Op zondag 19 juni openen tientallen groene locaties in Amsterdam en Almere hun deuren voor jou. Een dag om er met familie en vrienden op uit te trekken om natuur in de buurt te ontdekken.
Open groen dag

LET OP: Voor dit event moet je reserveren. / Note: To join this event you have to make a reservation.

RESERVEER HIER / RESERVE A SPOT

Belangrijke informatie

Meedoen is gratis, geef je op via debretten@amsterdam.nl. Tip: Trek makkelijke en niet je mooiste kleren aan, breng een grote dosis nieuwsgierigheid mee en zet je zintuigen aan!

De wandeling begint én eindigt op het Pionierspark. Bij terugkomst openen we samen het park met hapjes uit de natuur en muziek uit de buurt.

Deze ontdekkingstocht naar jouw plek én verbinding in het landschap van Nieuw-West is een samenwerking tussen Gemeente Amsterdam, Pop-Up City en IVN Amsterdam om bewoners van Nieuw-West op een interactieve manier te verbinden met stadsnatuur én te beleven hoe belangrijk deze stukjes natuur zijn voor de biodiversiteit én jezelf.

Locatie: Pionierspark Bedrijventerrein Sloterdijk III Zuid en stadswildernis De Bretten.
Verzamelpunt: Theemsweg/Luvernes, Amsterdam.

English

Adventures through the urban jungles of the Bretten and Pionierspark
Walks

Pionierspark and De Bretten: a journey of discovery to find your unique place and connection to the landscape of Nieuw-West.

SUN 19 JUN, 10.30
AMSTERDAM
FREE

Nieuw-West is a dynamic habitat, not only for people, but also for plants and animals. The landscape is far from passive and always innovating. From the pioneer park in Sloterdijk III, the urban wilderness of De Bretten to the plants that cover the pavement of Nieuw-West. Residents of Nieuw-West are undeniably linked to the rough nature around them. Discover what the landscape of Nieuw-West is telling you, how it nourishes you and learn how to look at nature in the city through a different lens.

Important information

It is free to participate but please make sure to register by sending an email to debretten@amsterdam.nl. Tip: Wear comfortable clothes (and clothes that can get dirty), bring your youthful curiosity and be prepared for your senses to be stimulated!

The walk starts and ends at the Pionierspark. When we return, will open the park together while enjoying locally-grown food and music around the neighborhood.

This journey of discovery within the landscape of Nieuw-West is a collaboration between the Municipality of Amsterdam, Pop-Up City and IVN Amsterdam. The objective is to interactively connect residents of Nieuw-West with urban nature and to let them feel and experience how important these areas of nature are for biodiversity and mankind.

Location: Pionierspark business park Sloterdijk III South and urban wilderness De Bretten.

Meeting point: Theemsweg/Luvernes, Amsterdam.

Locatie van dit evenement
Pionierspark en De Bretten
Amsterdam
Plan je route
Dit programma gaat over
Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met