Locatie van dit evenement
NoordOogst
Meteorenweg 272, Amsterdam
Bekijk op kaart

OpenL 11:00-17:00

English below

Bij NoordOogst houden we van lekker eten dat op een duurzame manier geproduceerd is. We zijn een stadslandbouwproject in Amsterdam-Noord dat voor iedereen toegankelijk is en waar iedereen naartoe kan komen om zich te laten inspireren om bewust met eten en duurzaam leven om te gaan.

Samen sta je sterk en daarom werken de ondernemers van NoordOogst samen met veel vrijwilligers, stagiaires en buurtbewoners.

Dit programma is onderdeel van de Open Groen Dag
Op zondag 25 juni openen tientallen groene locaties in Amsterdam en Almere hun deuren voor jou. Check hier welke natuur er nog meer te ontdekken valt in jouw buurt.
Bekijk het programma

Mot in Mokum

Deze prachtige vlindertuin verwelkomt alle Nederlandse vlinders. De tuin is geopend en je kunt hier alles leren over hoe je jouw tuin ideaal voor vlinders kunt inrichten. Je kunt altijd langskomen voor een wandeling of het aanschaffen van speciale waard- en drachtplanten.

Theater en workshop van: Geoliede Chaoten

Op 25 juni speelt speciaal voor de Open Groen Dag ‘Flea, vlo, puces’, het vlooiencircus in het buitentheater. Een hilarische voorstelling voor jong en oud over het kleinste, minst geliefde dier ter wereld. Maar zoals u weet zijn alle kleine beestjes even belangrijk. De voorstelling speelt in de tuin. Aansluitend is er NATUURLIJK een creatieve workshop: we gaan onze eigen vlo maken van materialen van NoordOogst. De kosten voor deelname zijn 7,50 euro (incl. workshop).


English

NoordOogst

At NoordOogst, we love good food produced in a sustainable way. We are an urban agriculture project in Amsterdam-North that is open to everyone and where anyone can come to be inspired to be conscious about food and sustainable living.

Together you are strong and that is why the entrepreneurs of NoordOogst work together with many volunteers, interns and local residents.

Mot in Mokum

This beautiful butterfly garden welcomes all Dutch butterflies. The garden is open and you can learn all about how to design your garden ideal for butterflies. You can always stop by for a walk or to purchase special plants for butterflies.

Theater & workshop: Geoliede Chaoten

Playing especially for Open Groen Dag on June 25th: Flea, flea, puces. The Flea Circus will be played in an outdoor theater. A hilarious show for young and old about the smallest least loved animal in the world. But as you know all little critters are equally important. The performance plays in the garden. Afterwards there is a NATURAL creative workshop: we are going to make our own flea from materials of NoordOogst. The cost for participation is 7.50 euros (including workshop).

Locatie van dit evenement
NoordOogst
Meteorenweg 272, Amsterdam
Bekijk op kaart
Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
ProgrammareeksWeMakeThe.City Green

In 2050 woont 70% van alle mensen in steden en stedelijke regio's. In steden wereldwijd, zo ook in ons land, stapelen de maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot klimaatverandering, gezondheid en duurzaamheid zich op. Radicale vergroening van steden lijkt één van de oplossingen. Het thema 'growing green cities’ staat centraal bij de wereldtuinbouwexpo Floriade, die volgend jaar in 2022 van 14 april t/m 9 oktober in Almere wordt georganiseerd. Avanti uit Almere en Pakhuis de Zwijger uit Amsterdam programmeren anderhalf jaar lang WeMakeThe.City Green, in samenwerking met de founding partners, en ondersteunt door de gemeente Almere en gemeente Amsterdam en Metropoolregio Amsterdam activiteiten waarbij de thema’s: energie, gezondheid, voedsel en groen centraal staan.