Locatie van dit evenement
Lepelaarplassen
Trekvogelweg 10, Almere
Bekijk op kaart

Start om 11:00

English below

De Lepelaarplassen, een beschermd natuurgebied en een paradijs voor water- en moerasvogels, alsook onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land. Vanaf Camping Waterhout fietsen we westwaarts langs de Noorderplassen richting de natte graslanden. Dit gebied heeft een soortenrijke vegetatie waarin onder meer rode ogentroost, pinksterbloem en echte koekoeksbloem voorkomen. Op en aan de oevers groeien soorten als dotterbloem en grote waterweegbree.

Let op! Voor deze activiteit moet je apart aanmelden!

Dit programma is onderdeel van de Open Groen Dag
Op zondag 25 juni openen tientallen groene locaties in Amsterdam en Almere hun deuren voor jou. Check hier welke natuur er nog meer te ontdekken valt in jouw buurt.
Bekijk het programma

Belangrijke informatie

We starten om 11:00 uur bij Camping Waterhout, Trekvogelweg 10, Almere. De fietstocht is 12 kilometer lang, duurt ongeveer twee uur en de gidsen van vandaag zijn Jolanda en Alwin.

Aanmelden kan via dit formulier. Vink in dit formulier aan dat je deelnemer bent van de Open Groen Dag 2023 om kosteloos mee te kunnen doen.


English

The Lepelaarplassen, a protected nature reserve and a paradise for water and marsh birds, as well as part of National Park Nieuw Land. From Camping Waterhout, we cycle west along the Noorderplassen towards the wet grasslands. This area has species-rich vegetation that includes red eyebright, cuckoo flower and true cuckoo. Species such as kingcup and large water plantain grow on and along the banks.

Please note! You must register separately for this activity!

Important information

We start at 11am at Camping Waterhout, Trekvogelweg 10, Almere. The bike ride is 12 kilometres long, takes about two hours and today’s guides are Jolanda and Alwin.

You can register using this form. Please tick in this form that you are a participant of the Open Green Day 2023 to participate free of charge.

 

Locatie van dit evenement
Lepelaarplassen
Trekvogelweg 10, Almere
Bekijk op kaart
Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met