Locatie van dit evenement
De Natureluur/De Natuurkamer/ Voedselbos Sloterplas
President Allendelaan 4, Amsterdam
Bekijk op kaart

Open 12:00-17:00

English below

Rondleidingen (buurt)voedselbos Sloterplas! In het Sloterpark naast de Natureluur. Kom voor of erna spelen en ravotten in de (ver)nieuw(de) natuurspeeltuin Natureluur en/of struinen in de Heemtuin en het Ruige Riet. De Natuurkamer Kiosk is de hele middag open voor biologische verfrissende drankjes en allerlei andere natuurlijke lekkernijen.

Dit programma is onderdeel van de Open Groen Dag
Op zondag 25 juni openen tientallen groene locaties in Amsterdam en Almere hun deuren voor jou. Check hier welke natuur er nog meer te ontdekken valt in jouw buurt.
Bekijk het programma

Belangrijke informatie

Aanmelden (alleen nodig voor de voedselbos rondleidingen)

Aanmelden voor de voedselbos Sloterplas rondleidingen kan door te mailen naar verbindt@pm.me of via Whatsapp naar 06 10 39 58 78 (Vincent).

Locatie

Melden op de dag zelf voor meer informatie bij de Natureluur/Natuurkamer, c/o gebouwtje ‘De Drijfsijs’.

Adres: President Allendelaan 4, 1064 GW Amsterdam, 020 411 51 77.

Op de Open Groen Dag zijn bij de Natuurkamer in de Drijfsijs van 12:00-17:00 uur medewerkers/vrijwilligers aanwezig die de weg naar het voedselbos Sloterplas kunnen wijzen als u het niet kunt vinden.

Bereikbaarheid Natureluur/Natuurkamer en Voedselbos Sloterplas

Parkeren: terrein Sloterparkbad.

Tram: eindhalte tram 7 (Sloterpark, daarna 400 meter lopen naar de Natureluur).

Fiets: er zijn houten fietsrekken in de Natureluur op veel plekken.

Meer informatie over de Natureluur en de Natuurkamer


English

Guided tours of (neighbourhood) food forest Sloterplas! In the Sloterpark next to Natureluur. Before or after, come play and romp around in the (re)new(ed) natural playground Natureluur and/or wander through the Heemtuin and Ruige Riet. The Nature Room Kiosk will be open all afternoon for organic refreshing drinks and all kinds of other natural treats.

Important information

Sign up (only necessary for the food forest tours)

You can sign up for the food forest Sloterplas tours by emailing verbindt@pm.me or via Whatsapp to 06 10 39 58 78 (Vincent).

Location

Report on the day for more information at the Natureluur/Nature Room, c/o building ‘De Drijfsijs’.

Address: President Allendelaan 4, 1064 GW Amsterdam, 020 411 51 77.

On the Open Green Day, staff/volunteers will be present at the Nature Room in the Drijfsijs from 12:00-17:00 to show you the way to the Sloterplas food forest if you can’t find it.

Accessibility Natureluur/Natuurkamer and Food Forest Sloterplas

Parking: terrain Sloterparkbad.

Tram: terminus tram 7 (Sloterpark, then 400 metres walk to Natureluur).

Bicycle: there are wooden bicycle racks in the Natureluur in many places.

More information about the Natureluur and the ‘Natuurkamer’

Historie van het (buurt)voedselbos Sloterplas

Begin 2023 is het voedselbos Sloterplas gerealiseerd door buurtbewoners en vrijwilligers Vincent en Rens. Het voedselbos Sloterplas is mede mogelijk gemaakt dankzij buurtbudgetten van de Gemeente Amsterdam. Begin 2023 is het voedselbos Sloterplas met hulp van vele groen vrijwilligers aangelegd tijdens drie plantdagen. Het voedselbos ligt er nu schitterend bij tussen de Heemtuin en de Natureluur. Het voedselbos is echt een verrijking van dit mooie stukje Sloterpark. Tijdens de Open Groen Dag kunt u zich opgeven voor een rondleiding door het voedselbos Sloterplas door de initiatiefnemers Vincent en Rens. Van hen leert u op de dag zelf ook meer over de mooie omgeving waarin het voedselbos is aangelegd.

Wat kunt u allemaal zien in het (buurt)voedselbos Sloterplas

Het voedselbos is het hele jaar door te bezoeken. Het voedselbos heeft meerdere lagen van eetbare planten. U kunt er genieten van bloesem in het voorjaar en van noten en vruchten in het najaar. Zoals appels, peren, pruimen, walnoten en bessen! Dwars door het voedselbos lopen spannende paadjes en eromheen zijn takkenrillen aangelegd. Nog niet alles is volgroeid in het net aangelegde bos. Maar tijdens een bezoek kunt u jonge aanplant zien van kruiden, groenten, fruit, paddenstoelen en prachtige bloemen. Wanneer het voedselbos volgroeid is, hoef je niet te zaaien, alleen te oogsten. Het bos draagt met zijn eigen ecosysteem bij aan de verbetering van de biodiversiteit en de flora en fauna en de bodemkwaliteit van het Sloterpark. Het voedselbos is genieten voor bijen, hommels, insecten en vogels én ontworpen als ontmoetingsplek voor buurtbewoners.


English

History of the Sloterplas (neighbourhood) food forest

In early 2023, the food forest Sloterplas was realised by local residents and volunteers Vincent and Rens. The food forest Sloterplas has been made possible thanks to neighbourhood budgets from the City of Amsterdam. In early 2023, the food forest Sloterplas was planted during three planting days with the help of many green volunteers. The food forest now looks beautiful between the Heemtuin and the Natureluur. The food forest is truly an enrichment of this beautiful part of Sloterpark. During the ‘Open Groen Dag’, you can sign up for a guided tour of the Sloterplas food forest by initiators Vincent and Rens. From them on the day itself, you will also learn more about the beautiful surroundings in which the food forest has been created.

What can you see in the (neighbourhood) food forest Sloterplas

The food forest can be visited all year round. The food forest has several layers of edible plants. You can enjoy blossoms in spring and nuts and fruits in autumn. Such as apples, pears, plums, walnuts and berries! Exciting paths run through the food forest and branch rills have been created around it. Not everything is fully grown in the newly created forest yet. But during a visit, you can see young plantings of herbs, vegetables, fruit, mushrooms and beautiful flowers. When the food forest is fully grown, there is no need to sow, only to harvest. With its own ecosystem, the forest contributes to improving the biodiversity and flora and fauna and soil quality of Sloterpark. The food forest is enjoyment for bees, bumblebees, insects and birds and designed as a meeting place for local residents.

Locatie van dit evenement
De Natureluur/De Natuurkamer/ Voedselbos Sloterplas
President Allendelaan 4, Amsterdam
Bekijk op kaart
In samenwerking met