Locatie van dit evenement
Mediamatic
Dijksgracht 6, Amsterdam
Bekijk op kaart

Open 10:00-17:00
11:00 – 15:00 – Observational Plant Drawing

15:00 – 17:00 – Foraging for Mental Health

English below

Dwaal rond op onze biotoop of neem deel aan onze groene workshops. Ontdek de planten in onze hortus: van genezend tot giftig en van donkergroen tot paars. In de Aquaponics Kas kun je ontdekken hoe er in de stad op een duurzame manier voedsel geproduceerd kan worden.

Dit programma is onderdeel van de Open Groen Dag
Op zondag 25 juni openen tientallen groene locaties in Amsterdam en Almere hun deuren voor jou. Check hier welke natuur er nog meer te ontdekken valt in jouw buurt.
Bekijk het programma

Activiteiten

11:00 – 15:00Observational Plant Drawing met Annemarie Verschoor

Zien is kennen is zien is kennen…

Een biologie-, foerageer- en tekenworkshop in één. Bioloog en kunstenares Annemarie Verschoor leidt je door de verschillende dimensies van planten en hun anatomie. Door de plant te tekenen leer je de vele vormen en lijnen van planten te herkennen en begrijpen.

15:00 – 17:00 – Foraging for Mental Health met Lynn Shore

Wil je je stemming een boost geven door je te verbinden met je omgeving? Lynn Shore neemt je mee op een mindful begeleide sessie om te ontdekken hoe je kunt omgaan met de alledaagse natuur om je mentale gezondheid te ondersteunen. Je leert een paar nuttige plantenvrienden kennen en hun gezondheidseffecten in je directe omgeving door je zintuigen te gebruiken, evenals technieken die je kunt gebruiken om jezelf te aarden met de stadsnatuur. Maak contact met je innerlijke Biofiel!

(Deze workshop wordt alleen in het Engels gegeven)

Face Nature Amsterdam door Madeleine Schwartzman

Loop rond over ons terrein en ontdek de videowerken van kunstenaar Madeline Schwartzman verborgen in hoeken en struiken. Met haar lichaam en haar gezicht animeert Madeline Schwartzman natuurlijke materialen die ze heeft verzameld in bossen en parken.


English

Wander around our biotope or take part in our green workshops. Discover the plants in our hortus: from healing to poisonous and from dark green to purple. In the Aquaponics Greenhouse, you can discover how food can be sustainably produced in the city.

Activities

11:00 – 15:00 – Observational Plant Drawing with Annemarie Verschoor

Seeing is knowing is seeing is knowing…

A biology, foraging and drawing workshop in one. Biologist and artist Annemarie Verschoor leads you through the different dimensions of plants and their anatomy. By drawing the plant, you will learn to recognise and understand the many shapes and lines of plants.

15:00 – 17:00 – Foraging for Mental Health with Lynn Shore

Want to boost your mood by connecting with your surroundings? Lynn Shore will take you on a mindful guided session to discover how you can interact with everyday nature to support your mental health. You’ll learn about some helpful plant friends and their health effects in your immediate environment by using your senses, as well as techniques you can use to ground yourself with urban nature. Get in touch with your inner Biophile!

(This workshop will be held in English only)

Face Nature Amsterdam by Madeleine Schwartzman

Walk around our grounds and discover the video works of artist Madeline Schwartzman hidden in corners and bushes. With her body and her face, Madeline Schwartzman animates natural materials she has collected in forests and parks.

Locatie van dit evenement
Mediamatic
Dijksgracht 6, Amsterdam
Bekijk op kaart
Dit programma is ontwikkeld door
Partners