Na een lang proces ligt er nu voor het eerst een concreet beeld van wat een (inter)nationaal trans-Atlantisch slavernijmuseum zou moeten zijn en waar het aan moet voldoen. Tijdens dit programma gaan we in gesprek met de mensen achter het verkenningsrapport, de twee verantwoordelijke wethouders van Amsterdam, ervaringsdeskundigen en alle mensen die graag hierover meepraten. De avond wordt geopend met een eerbetoon aan de voorouders door mevrouw Markelo, gevolgd met een voorwoord van raadslid Simion Blom en een presentatie van David Brandwagt over de fasen na dit verkenningsrapport om tot een realisatie van het museum te komen. Het doel van het programma is om stil te staan bij het museale verkenningsrapport van het trans-Atlantisch slavernijverleden en de doorwerking ervan.

Achtergrond & visie trans-Atlantisch slavernijmuseum:
Uitgangspunt is een museum dat een aanvulling vormt op de bestaande museale en culturele voorzieningen die zich met het slavernijverleden bezighouden en daarmee in verbinding staat. Een (inter)nationaal instituut en ontmoetingsplaats voor bezoekers van verschillende leeftijden, achtergronden en opleidingsniveaus. Het museum zal zich richten op het tonen van de perspectieven, de kracht en de strijd van slaafgemaakten en hun nazaten, waarbij het Nederlands trans-Atlantisch slavernijverleden, de erfenissen en de doorwerkingen daarvan centraal staan.

In alle presentatievormen die het toekomstig museum rijk zal zijn, zal de focus liggen op de kracht en strijd van slaafgemaakten in plaats van een benadering waarin enkel schuld en lijden centraal staan. De oprichtende partijen zijn van mening dat het (her)interpreteren van het verleden, heden en toekomst vanuit het perspectief van slaafgemaakten en hun nazaten onderscheidend zal zijn voor het museaal landschap in Nederland. Een opvallende en goed toegankelijke locatie laat zien dat het museum de relatie met de huidige samenleving met overtuiging tegemoet treedt. Het museum eert het verleden, leeft in het heden en kijkt naar de toekomst.

Podcast

Luister ook naar de podcast die we over dit onderwerp hebben gemaakt met Urwin Vyent: de directeur van NiNsee.

Luister- en abonneer ook via:

Apple Podcasts Spotify

DossierInclusieve Stad
Inclusief
Dit programma is ontwikkeld door
Max de Ploeg
Programmamaker Inclusieve Stad en Projectleider Week Tegen Racisme
In samenwerking met
ProgrammareeksKeti Koti Maand

De Keti Koti maand vind jaarlijks plaats in de maand Juni in de aanloop naar het Keti Koti dag op 1 juli. Deze maand staat in het teken van herdenken en bezinnen rondom het slavernij verleden van Nederland en de doorwerkingen daarvan vandaag de dag. In dit kader organiseert Pakhuis de Zwijger een drieluik evenementen die gaan over thema's en ontwikkelingen die raken aan het slavernijverleden