The central question throughout the conference day is: How can improved urban knowledge sharing regarding the WEF-nexus contribute to the Sustainable Development Goals? The conference is part of the Closer Cities urban research project (initiative by Erasmus University Rotterdam and several partners): between 2021 and 2030, this research-driven project aims to develop a better understanding of processes of knowledge sharing.

During three rounds of 45 minutes, various topics on the WEF-nexus will be discussed. Organizations hosting a table include TNO, Deltares, TU Delft, Arcadis, and Unie van Waterschappen. The table hosts will discuss their specific case (a challenge, an actual project with certain challenges, what can be improved, opportunities in the field of scalability).

Flevo Campus will present it’s research findings on ‘Supermarkt van de Toekomst’.

For more information click here.

Program seriesWeMakeThe.City Green

In 2050 woont 70% van alle mensen in steden en stedelijke regio's. In steden wereldwijd, zo ook in ons land, stapelen de maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot klimaatverandering, gezondheid en duurzaamheid zich op. Radicale vergroening van steden lijkt één van de oplossingen. Het thema 'growing green cities’ staat centraal bij de wereldtuinbouwexpo Floriade, die volgend jaar in 2022 van 14 april t/m 9 oktober in Almere wordt georganiseerd. Avanti uit Almere en Pakhuis de Zwijger uit Amsterdam programmeren anderhalf jaar lang WeMakeThe.City Green, in samenwerking met de founding partners, en ondersteunt door de gemeente Almere en gemeente Amsterdam en Metropoolregio Amsterdam activiteiten waarbij de thema’s: energie, gezondheid, voedsel en groen centraal staan.