Locatie van dit evenement
Huis te Vraag
Rijnsburgstraat 51, Amsterdam
Plan je route

Open: 12.00 – 17.00

English information below

Behoud van cultuurhistorische waarden en een gevarieerd totaalaanbod aan groen zijn belangrijke aspecten in de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam waar Huis te Vraag deel van uitmaakt, met hoge ecologische waarden.

Naast het bijzondere groen en biodiversiteit in de graftuin is het eiland van Huis te Vraag de enig overgebleven veenweide in de omgeving. Landschap Noord Holland benadrukt zorgvuldig beheer van het weiland om het dotterbloem-grasland weer terug te krijgen. Dit type grasland heeft een hoge natuurwaarde en is zowel in ons land als de rest van Europa zeldzaam geworden. Door Landschap Noord Holland wordt het weiland (een kleine polder met een eigen waterhuishouding) aangemerkt als fragmentarisch calthiongrasland met hoge natuurwaarden. Een zeldzaam landschap, dat samen met het Jaagpad een belangrijke historische laag in de geschiedenis van Amsterdam vormt. Deze ontwikkeling zal de biodiversiteit zeer vergroten. Het bodemleven, maar ook kleine zoogdieren en vooral vlinders, bijen en een veelheid aan andere insecten zullen hiervan profiteren. Daarnaast is er plaats voor overjarig riet voor broedvogels als de kleine karekiet, rietgors en wilde eend. In de aangrenzende sloot is al een broedwand voor de ijsvogel gecreëerd.

Activiteit:
Tijdens ons Open Huis vertonen wij doorlopend de documentaire over Huis te Vraag: ‘De klimop rouwt nog steeds’ van Barbara den Uyl.
Om 16.00u vertonen wij de documentaire ‘Boom in Amsterdam’, regisseur Agens de Ruijter geeft een inleiding. In de documentaire brengt Agnes de ambivalente relatie van stedelingen met hun groene medebewoners in beeld. Een urgente, gelaagde film over bomen in de stedelijke biotoop.

In de middag zal er ook een rondleiding zijn door de graftuin en het weiland.

Dit programma is onderdeel van de Open Groen Dag
Op zondag 19 juni openen tientallen groene locaties in Amsterdam en Almere hun deuren voor jou. Een dag om er met familie en vrienden op uit te trekken om natuur in de buurt te ontdekken.
Open groen dag

English

Conserving cultural historical values and a variety of greenery are important aspects in the leading green structure of Amsterdam, in which Huis te Vraag takes part, with high ecological values.

In addition to the special greenery and biodiversity in the burial garden, the island of Huis te Vraag is the only remaining peat meadow in the area. The land has a high natural value and is very rare, but has a great effect on biodiversity in the area. Not only plants, but also insects, small mammals, butterflies and birds benefit from this land.

Activity:
During our Open House, we will show the documentary ‘De klimop rouwt nog steeds’ by Barbara den Uyl. At 16.00h we will screen the documentary ‘Boom in Amsterdam’, director Agens de Ruijter will give an introduction. In the documentary Agnes portrays the ambivalent relationship of city dwellers with their green fellow inhabitants. An urgent, layered film about trees in the urban biotope.
Please note: both of these documentaries are in Dutch!

In the afternoon, there will be a tour around the graveyard gardens and the meadow.

Locatie van dit evenement
Huis te Vraag
Rijnsburgstraat 51, Amsterdam
Plan je route
Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met