Locatie van dit evenement
GroeneBuurten
Stadionplein 65, Amsterdam
Bekijk op kaart

Open
– 12:00-14:00: Fietsexcursie met startpunt Olympiaplein
– 14:00-16:00: Fietsexcursie met startpunt Schinkelhavenkade
– 12:00-17:00: Burgeronderzoek

English below

Ben jij benieuwd naar de achtergrond van mooie groene plekken in de stad? Wil je weten wie deze onderhouden en hoe bewoners zo’n groene plek hebben opgezet? Kom langs tijdens de Open Groen Dag 2023 bij verschillende groene initiatieven in Oud Zuid! Je kunt meefietsen langs meerdere bewonersinitiatieven, zoals moestuin, kruidentuin of bloemenpark met jeu-de-boule-baan. Ook kun je meedoen aan het burgeronderzoek Natuurrijke oevers in het Vondelpark. GroeneBuurten heeft daar op twee locaties inheemse beplanting aangebracht en doet langdurig onderzoek naar het effect op de biodiversiteit. Draag bij door mee te speuren naar allerlei dieren en planten. Ook leuk met de kinderen!

Dit programma is onderdeel van de Open Groen Dag
Op zondag 25 juni openen tientallen groene locaties in Amsterdam en Almere hun deuren voor jou. Check hier welke natuur er nog meer te ontdekken valt in jouw buurt.
Bekijk het programma

Fietsexcursie

Om 12:00 start er een fietsexcursie langs een moestuin, een kruidentuin en eindigend bij het burgeronderzoek bij de Zochervijver in het Vondelpark. Deze activiteit biedt van alles wat: spreek met bewoners, zie hun mooie resultaten en tel zelf nog eventjes mee bij het burgeronderzoek.

Verzamelen bij het Monument Indië-Nederland op de kop van het Olympiaplein!

Om 14:00 start er een fietsexcursie langs een moestuin, een bloemenpark met jeu-de-boule-baan en je sluit de excursie af bij het burgeronderzoek bij de Zochervijver in het Vondelpark. Je spreekt met de bewoners, ziet hun mooie resultaten en ook nu kun je zelf nog eventjes meedoen met het burgeronderzoek.

Verzamelpunt is bij de jeu-de-boule-baan aan de Schinkelhavenkade.

Doorlopend burgeronderzoek

Kom kijken bij het burgeronderzoek aan de Zochervijver en doe mee als je dat wilt. Kinderen zijn zeker ook welkom. Vrije entree, dus kom langs wanneer je wilt.


English

Are you curious about the background of beautiful green spaces in the city? Do you want to know who maintains them and how residents set up such green spaces? Drop by during the Open Green Day 2023 at various green initiatives in Oud Zuid! You can cycle along to several residents’ initiatives, such as vegetable gardens, herb gardens or flower park with boules court. You can also participate in the citizen survey Nature-rich banks in the Vondelpark. GroeneBuurten has installed native planting at two locations there and is conducting long-term research into the effect on biodiversity. Contribute by helping to search for all kinds of animals and plants. Also fun with the kids!

Bike excursions

At 12:00, a cycling excursion will start past a vegetable garden, a herb garden and end at the citizen survey at the Zochervijver in Vondel Park. This activity offers a bit of everything: talk to residents, see their great results and count yourself in at the citizen survey.

Gather at the Indië-Nederland Monument at the head of Olympiaplein!

At 14:00, a cycling excursion will start past a vegetable garden, a flower park with jeu-de-boule court and you will end the excursion at the citizens’ survey at the Zochervijver in the Vondelpark. You will talk to the residents, see their beautiful results and also now you can join the citizen survey yourself for a while.

Gathering point is at the jeu-de-boule court on Schinkelhavenkade.

Ongoing citizen survey

Come join the citizen survey at Zochervijver and join in if you like. Children are definitely welcome too. Free entrance, so drop by whenever you like!

Locatie van dit evenement
GroeneBuurten
Stadionplein 65, Amsterdam
Bekijk op kaart
Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met