Op donderdag 25 mei 2023 vindt in Lelystad de tweede editie van de Future Farming & Food Experience plaats. Op deze dag kunnen boeren kennismaken met de nieuwste agro-technologieën op het gebied van onder andere onkruidbestrijding, spuittechnologie en irrigatiemethoden. Daarnaast is er tijdens een aantal dialoogsessies uitgebreid gelegenheid om met collega boeren en mensen uit het bedrijfsleven in gesprek te gaan over onderwerpen die te maken hebben met de landbouw van de toekomst – zoals bijvoorbeeld gewasbescherming en circulaire bemesting. Een nieuwe aanvulling op het programma is de Food Experience: een foodplein waar bezoekers kunnen kennismaken met bekende én nieuwe voedselproducten en gerechten van innovatieve startups. Bezoekers zijn de hele dag door welkom!

Ervaar zelf hoe veldrobots met data-technologie onkruid bestrijden met zo min mogelijk arbeid en chemie.
Ervaar hoe de nieuwste spuittechnologie (spotsprayer, PWM technologie) bijdraagt aan minimale emissies
Ervaar hoe innovaties in mechanische onkruidbestrijding ingezet worden
Ervaar slimme irrigatie oplossingen bij droogte
Ervaar hoe u data technologie inzet voor nog betere beslissingen op uw bedrijf

De demonstraties zijn de hele dag en worden doorlopend en live in het veld verzorgd.

Op deze dag tonen en demonstreren kennis- en/of technologieleveranciers hun producten op het gebied van data gebruik, robotisering en onkruidbestrijding, passend in de huidige en toekomstige bedrijfsvoering van het open teelten bedrijf. Te denken valt aan:

  • toepassingen die gebruik maken van sensoren (gewas sensing, bodem sensing,…)
  • autonome voertuigen, drones, satelliettoepassingen
  • mechanische onkruidbestrijding (bijv. intrarow schoffelsystemen)
  • hoogwaardige spuittechnieken
  • precisielandbouw management- en advies toepassingen
  • Irrigatie (druppel / fertigatie) oplossingen
Dit programma is ontwikkeld door