Let op: dit programma is geannuleerd!

Wat is de toekomst van zware industrie in Nederland? Nu de gevolgen voor de volksgezondheid zoveel groter zijn dan wat wij dachten wordt deze vraag steeds urgenter. Voldoen de milieunormen dan nog en is het mogelijk om de volksgezondheid én de werkgelegenheid te beschermen? Vooral Tata Steel in IJmuiden neemt een prominente plek in dit gesprek in. Is na al het slechte nieuws over de hoogovens staalproductie nog wel mogelijk middenin de metropool? Als het schoner hoe ziet de toekomst van staal er dan uit en wat is hierbij de rol van onze overheid? Deze vragen staan centraal in deze speciale editie van Ruimte! Ruimte! Ruimte!.

DossierRuimte! Ruimte! Ruimte!
Leefbaar

Meer informatie volgt snel.

Mediapartners
ProgrammareeksRuimte! Ruimte! Ruimte!

Dit decennium barst in ons land de strijd om de ruimte los. Hebben we voldoende ruimte voor de één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw en natuur, voor de circulaire industrie? En voor de bereikbaarheid van onze steden, voor nieuwe logistieke hubs, voor snelfietspaden en voor spelende kinderen? Hoe houden we onze leefomgeving prettig, veilig en gezond en welk plan heeft straks prioriteit bij ruimtegebrek? In de programmaserie Ruimte, Ruimte, Ruimte!!! gaan wij op zoek naar hoe de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren gaat vorm krijgen; naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.