Er is zo’n 1500 gigaton aan overtollig koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer. Dit is het gevolg van menselijke activiteiten zoals het verbranden van fossiele brandstoffen. Het is cruciaal om dit broeikasgas op te nemen uit de lucht om klimaatverandering in te perken. Hoe ruimen we dit overschot op een duurzame, schaalbare en kosteneffectieve manier op? Climate Cleanup gelooft dat de oplossing in de natuur ligt.

Let op: de voertaal van dit programma is Engels

Eens per maand bespreken we een natuurlijke klimaatoplossing in de Tolhuistuin aan de hand van twee sprekers. Tijdens de Double Nature Talks staat er iedere keer weer een andere natuurlijke klimaatoplossing centraal. Bij zulke natuurlijke klimaatoplossingen worden natuurlijke processen gebruikt om klimaatverandering tegen te gaan door CO2 op te nemen. Onderwerpen van eerdere in eerdere edities van de Double Nature Talks waren onder andere zeewierteelt en regeneratief landgebruik.

Deze avond bieden we een podium aan inspirerende voorbeelden: van wetenschappers eb studenteninitiatieven tot ondernemers. De bezoekers van de Double Nature Talks zullen leren op welke manieren er wordt omgegaan met het CO2 overschot én hoe zij hiervan onderdeel kunnen uitmaken. Want samen bouwen een nieuwe natuureconomie!

Dit programma vindt plaats in de Tuinzaal, in het Paviljoen van de Tolhuistuin. Het navigatieadres van de ingang is IJpromenade 2.

Dit programma is ontwikkeld door