Locatie van dit evenement
Verbroederij
Johan van Hasseltweg 21, Amsterdam
Bekijk op kaart

Open: 13:00-17:00
– 13:00-17:00 – Insectenverhalen
– 15:00-16:00 – Burenbingo

English below

Bij De VerbroederIJ is het een drukte van jewelste, maar niet alleen met mensen. Het zoemt en het gonst in de moestuin en onze bloementuin. Ontmoet deze bijzondere bezoekers bij ons Insectenhotel. Een insectenhotel is een broedplaats voor diverse soorten solitaire bijen. Ze leven er dus niet in. Maar er komen ook rovers en parasieten zoals sluipwespen en koekoeksbijen. Andere insecten zijn er om de boel schoon te houden en af en toe pakt een spin eens een ander beestje. Er komen heel veel soorten op het hotel af!

Maarten vertelt spannende insectenverhalen. Je vindt hem voor het Insectenhotel in onze moestuin!

Verder is er iedere maand onze gratis BurenBingo! Reserveer nu voor deze super gezellige, feestelijke én gratis BurenBingo en maak kans op fantastische prijzen die gedoneerd zijn door buurtorganisaties.

De VerbroederIJ is een plek geworden voor bijzondere ontmoetingen. Waar iedereen zich welkom voelt en waar we het samen voor elkaar krijgen. Waar je hard kunt werken, dingen van elkaar kunt leren en kan delen. Of waar je gewoon kunt hangen met een goed boek bij de kachel of een leuk gesprek in het zonnetje op het terras.

Dit programma is onderdeel van de Open Groen Dag
Op zondag 25 juni openen tientallen groene locaties in Amsterdam en Almere hun deuren voor jou. Check hier welke natuur er nog meer te ontdekken valt in jouw buurt.
Bekijk het programma

 


English

– 13:00-17:00 – Insect stories
– 15:00-16:00 – Neighbourhood bingo

At The VerbroederIJ, it is a busy place, but not just with people. The vegetable garden and our flower garden are buzzing and buzzing. Meet the special visitors at our Insect Hotel. An insect hotel is a breeding ground for various species of solitary bees. They don’t live in it. It is also home to predators and parasites like ichneumon wasps and cuckoo bees. Other insects are there to keep things clean and every now and then a spider grabs another critter. Lots of species visit the hotel!

Maarten tells exciting insect stories. You can find him in front of the Insect Hotel in our vegetable garden!

There is also our free Neighbourhood Bingo every month! Book now for this super fun, festive and free Neighbourhood Bingo and have a chance to win fantastic prizes donated by neighbourhood organisations.

The VerbroederIJ has become a place for special encounters. Where everyone feels welcome and where we get things done together. Where you can work hard, learn things from each other and share. Or where you can just hang out with a good book by the stove or a nice conversation in the sunshine on the terrace.

Locatie van dit evenement
Verbroederij
Johan van Hasseltweg 21, Amsterdam
Bekijk op kaart
Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
ProgrammareeksWeMakeThe.City Green

In 2050 woont 70% van alle mensen in steden en stedelijke regio's. In steden wereldwijd, zo ook in ons land, stapelen de maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot klimaatverandering, gezondheid en duurzaamheid zich op. Radicale vergroening van steden lijkt één van de oplossingen. Het thema 'growing green cities’ staat centraal bij de wereldtuinbouwexpo Floriade, die volgend jaar in 2022 van 14 april t/m 9 oktober in Almere wordt georganiseerd. Avanti uit Almere en Pakhuis de Zwijger uit Amsterdam programmeren anderhalf jaar lang WeMakeThe.City Green, in samenwerking met de founding partners, en ondersteunt door de gemeente Almere en gemeente Amsterdam en Metropoolregio Amsterdam activiteiten waarbij de thema’s: energie, gezondheid, voedsel en groen centraal staan.