Locatie van dit evenement
De Tuinen van Westerpark
Sloterdijkerweg 22, Amsterdam
Bekijk op kaart

Open: all day

English information below

Sinds eind 2021 zijn er twee extra bruggen bijgekomen die de beide volkstuinparken (Nut&Genoegen en Sloterdijkermeer) met elkaar verbinden. Zo is er een enorm wandelgebied ontstaan. Bij alle ingangen staan plattegronden waarop ook uitgezette wandelingen staan aangegeven. Deze gemarkeerde wandelingen leiden je langs allerlei bijzondere plekken op de parken. Er valt van alles te ontdekken.

De zogenaamde waterwandeling gaat langs de grote en kleine vijvers in de parken. In één van de vijvers staat een ijsvogelburcht. Volg je de grote rondwandeling dan kom je op tuinpark Sloterdijkermeer onder andere langs een nieuwe paddenpoel en langs de tuin van “de Stenenboer”. Op deze tuin kan je allerlei kunstig gestapelde stenen bewonderen. Je mag er ook zelf iets gaan stapelen. Op Nut&Genoegen vind je onder andere een Stinzentuin en een Lupineoever.

Behalve de grote variëteit aan planten, bomen, struiken en beestjes is het ook leuk al die verschillende huisjes te zien. Of ga eens zitten op een bankje en geniet van de stilte.

Belangrijke informatie

Tijd: van zonsopgang tot zonsondergang geopend voor iedereen.

Locatie: De Tuinen van Westerpark

De Tuinen van Westerpark zijn open voor publiek, van de vroege lente tot in de herfst staan de poorten overdag open en is iedereen van harte welkom om een rondje te doen in het groen, te genieten van de rust en stilte en mee te doen aan de activiteiten. Iedereen is 19 juni welkom. Er zal die dag ook informatie worden gegeven over het project De Eetbare stoep.

Dit programma is onderdeel van de Open Groen Dag
Op zondag 25 juni openen tientallen groene locaties in Amsterdam en Almere hun deuren voor jou. Check hier welke natuur er nog meer te ontdekken valt in jouw buurt.
Bekijk het programma

English

Since the end of 2021, two additional bridges have been added to connect the two allotment parks (Nut&Genoegen and Sloterdijkermeer). This has created an enormous walking area. At all entrances there are maps which also indicate marked walks. These marked walks lead you past all kinds of special places in the parks. There is a lot to discover.

The so-called water walk goes along the large and small ponds in the parks. In one of the ponds there is a kingfisher nest. If you follow the big tour you will come to garden park Sloterdijkermeer, among other things, along a new toad pool and along the garden of “the Stenenboer”. In this garden you can admire all kinds of artfully stacked stones. You can also stack something yourself. At Nut&Genoegen you will find, among other things, a Stinzentuin and a Lupine bank.

Besides the great variety of plants, trees, shrubs and animals it is also nice to see all the different houses. Or sit down on a bench and enjoy the silence.

Important information

Time: open to all from sunrise to sunset.
Location: The Gardens of Westerpark

The Gardens of Westerpark are open to the public, from early spring to autumn the gates are open during the day and everyone is welcome to take a tour of the greenery, enjoy the peace and quiet and join in the activities. Everyone is welcome June 19. Information will also be given that day about the Edible Pavement project.

Locatie van dit evenement
De Tuinen van Westerpark
Sloterdijkerweg 22, Amsterdam
Bekijk op kaart
Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met