Locatie van dit evenement
Molen van Sloten
Akersluis 10, Amsterdam
Bekijk op kaart

English version below

Amsterdam die schone stad…

Dit jaar staat Open Monumentendag Amsterdam in het teken van duurzaamheid in het weekend van 10 en 11 september 2022. Als voorproefje van het monumentenweekend openen op zondag 19 juni 4 molens door heel Amsterdam (gratis) hun deuren voor bezoekers: Molen van Sloten, Molen de Otter, Krijtmolen d’Admiraal en de Gaaspermolen.

Schoonste Wieken…

Van oudsher draaien molens op natuurlijke energiebronnen als water en wind, maar ook nu bieden deze molens innovatieve oplossingen. Zo wordt in Krijtmolen d’Admiraal, tras gemaakt: een ouderwets herbruikbaar bouwmateriaal dat vroeger werd gebruikt in plaats van cement. Ook Molen de Otter zet in op hergebruik, bijvoorbeeld de verwerking van houtsnippers tot zeep.

Molens zijn duurzaam in aard en gebruik. Het Gilde van de Vrijwillige Molenaars, die dit jaar 50 jaar bestaat, brengt het ambacht van molenaar extra onder de aandacht. Een beroep dat inmiddels officieel is erkend als immaterieel erfgoed door UNESCO. Kom vooral langs en kijk wat er nog meer schuil gaat achter die grote wieken.

Dit programma is onderdeel van de Open Groen Dag
Op zondag 25 juni openen tientallen groene locaties in Amsterdam en Almere hun deuren voor jou. Check hier welke natuur er nog meer te ontdekken valt in jouw buurt.
Bekijk het programma

Belangrijke informatie

Gebarentolk
De Nederlandse Gebarentaal (NGT) is sinds 2021 een officiële taal in Nederland. Daarom staat er voor de eerste keer een gebarentolk bij molen de Otter om rondleidingen te geven aan dove bezoekers.

Programma zondag 19 juni 2022
Wat: rondleidingen in de molens tussen 10.00 en 17.00 uur.
In Molen de Otter worden om 12.00, 13.00 en 14.00 uur rondleidingen in NGT aangeboden.
Adressen:

  • Gaaspermolen – Lange Stammerdijk 20 – Driemond
  • Molen van Sloten – Akersluis 10 – Sloten
  • Krijtmolen d’Admiraal – Noordhollandschkanaaldijk 21 – Amsterdam
  • Molen de Otter -Gillis van Ledenberchstraat 78 – Amsterdam

Wanneer: 19 juni 2022 van 10.00-17.00 uur.
Vervoer: alle molens zijn met de fiets en het openbaar vervoer goed te bereiken.

Meer informatie over de Schoonste Wieken en Open Monumentendag Amsterdam – www.amsterdam.openmonumentendag.nl

English

Amsterdam that clean city…
This year, Open Monumentendag Amsterdam will focus on sustainability during the weekend of 10 and 11 September 2022. As a preview of the monument weekend, on Sunday, June 19, four windmills throughout Amsterdam will open their doors (free of charge) to visitors: Molen van Sloten, Molen de Otter, Krijtmolen d’Admiraal and the Gaaspermolen.

Cleanest Winding…
Traditionally, mills have run on natural energy sources such as water and wind, but even now these mills offer innovative solutions. For example, in Krijtmolen d’Admiraal, trass is made: an old-fashioned reusable building material that used to be used instead of cement. Mill de Otter also focuses on reuse, for example processing wood chips into soap.

Mills are sustainable in nature and use. The Guild of Volunteer Millers, which is celebrating its 50th anniversary this year, is highlighting the craft of miller. A profession that is now officially recognized as intangible heritage by UNESCO. Come along and see what else is hidden behind those big sails.

Sign Language Interpreter
Dutch Sign Language (NGT) has been an official language in the Netherlands since 2021. That is why, for the first time, a sign language interpreter will be present at windmill de Otter to give tours to deaf visitors.

Program Sunday, June 19, 2022
What: Guided tours of the mills between 10 a.m. and 5 p.m.
At Mill de Otter, tours in NGT are offered at 12.00, 13.00 and 14.00.

More information on the webpage of Open Monumentendag Amsterdam: www.amsterdam.openmonumentendag.nl

Locatie van dit evenement
Molen van Sloten
Akersluis 10, Amsterdam
Bekijk op kaart
Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met