Locatie van dit evenement
Tuinen van Westerpark
Sloterdijkerweg 22, Amsterdam
Bekijk op kaart

Open 11:00-16:00

English below

Op 25 juni willen we jou inspireren om ook een eetbare stoep te maken in jouw omgeving, want overal zijn kleine onbenutte pleintjes waar je eetbare planten kan kweken in moestuinbakken. Een micro-stadslandbouw project kan helpen om mensen te informeren over biodiversiteit, het gesprek aan te gaan over ons voedsel en tegelijkertijd kan het dienen als ontmoetingsplek.

Wil je ook een Eetbare Stoep. Of wil je aansluiten bij dit project, kom dan tijdens de Open Groen Dag naar de Sloterdijkerweg 22 waar we je vertellen hoe wij dit hebben aangepakt! Tussen 11:00 en 14:00 uur worden er ook rondleidingen aangeboden.

Dit programma is onderdeel van de Open Groen Dag
Op zondag 25 juni openen tientallen groene locaties in Amsterdam en Almere hun deuren voor jou. Check hier welke natuur er nog meer te ontdekken valt in jouw buurt.
Bekijk het programma

Over De Eetbare Stoep

De Eetbare stoep is een micro-stadslandbouw project voor de poort van volkstuin ‘Nut en Genoegen’. In de bakken van de Eetbare stoep worden er verschillende eetbare planten op een ecologische wijze geweekt. Dit betekent dat er geen gebruik gemaakt wordt van hulpmiddelen zoals netten, kunstmest of bestrijdingsmiddelen en gif. Dit jaar worden er onder andere tuinbonen, bladkool, melde, goudsbloem, dille en snijbiet in de bakken geplant. Ook rondom de bakken krijgen de stoepplanten de ruimte. Dat vindt de één rommelig en de ander juist schitterend.

Inmiddels is dit voorbeeld opgevolgd door andere Amsterdammers en zijn deze eetbare stoepen ook op drie andere locaties ontstaan. Het zou geweldig zijn om ze overal in de stad tegen te komen. Volg het project op Instagram (@Eetbarestoep).


English

On the 25th of June, we want to inspire you to also create an Edible Sidewalk in your area, because there are small unused squares everywhere where you can grow edible plants in garden containers. A micro urban agriculture project can help inform people about biodiversity, start the conversation about our food and at the same time serve as a meeting place.

Do you also want an Edible Sidewalk? Or would you like to join this project, come to Sloterdijkerweg 22 during the Open Green Day where we will tell you how we approached this!

About the Edible Sidewalk

The Edible Sidewalk is a micro-urban agriculture project in front of the gate of allotment garden ‘Nut en Genoegen’. In the containers of the Edible Sidewalk, various edible plants are grown in an ecological way. This means no tools such as nets, fertilisers or pesticides and poisons are used. This year, the plants planted in the bins include broad beans, leafy cabbage, nettles, marigold, dill and chard. Pavement plants are also given space around the bins. Some find this messy, while others find it beautiful.

This example has since been followed by other Amsterdam residents and these edible pavements have also sprung up in three other locations. It would be great to see them everywhere in the city. Follow the project on Instagram (@Eetbarestoep).

Locatie van dit evenement
Tuinen van Westerpark
Sloterdijkerweg 22, Amsterdam
Bekijk op kaart
Dit programma is ontwikkeld door
Partners