Als het op voedselonderwerpen aankomt faciliteert Flevo Campus zowel denken als doen. Op 13 mei komen die twee samen in de gecombineerde boekpresentatie van onze jaarlijkse essaybundel en de opening van zowel FC De Toekomst als De Volkskantine. We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Hoe eten moderne stedelingen in de komende eeuw? Wie het antwoord daarop wil weten kijkt, behalve naar de toekomst, ook naar het heden en verleden. En wie invloed wil uitoefenen op de toekomst, die onderneemt actie.

Als het op voedselonderwerpen aankomt faciliteert Flevo Campus zowel denken als doen. Op 13 mei komen die twee samen in de gecombineerde boekpresentatie van onze jaarlijkse essaybundel en de opening van zowel FC De Toekomst als De Volkskantine.

We willen jou van harte uitnodigen om deze heugelijke feiten te komen vieren en tegelijkertijd en laten zien hoe Flevo Campus het denken over het stedelijk voedselsysteem van de toekomst omzet in daden.

Voor meer informatie of het programma, klik hier.

Dit programma is ontwikkeld door
ProgrammareeksWeMakeThe.City Green

In 2050 woont 70% van alle mensen in steden en stedelijke regio's. In steden wereldwijd, zo ook in ons land, stapelen de maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot klimaatverandering, gezondheid en duurzaamheid zich op. Radicale vergroening van steden lijkt één van de oplossingen. Het thema 'growing green cities’ staat centraal bij de wereldtuinbouwexpo Floriade, die volgend jaar in 2022 van 14 april t/m 9 oktober in Almere wordt georganiseerd. Avanti uit Almere en Pakhuis de Zwijger uit Amsterdam programmeren anderhalf jaar lang WeMakeThe.City Green, in samenwerking met de founding partners, en ondersteunt door de gemeente Almere en gemeente Amsterdam en Metropoolregio Amsterdam activiteiten waarbij de thema’s: energie, gezondheid, voedsel en groen centraal staan.