Locatie van dit evenement
Amstergaard
De Ruijterkade 143, Amsterdam
Bekijk op kaart

Open 12:00-18:00

English below

Denk en praat mee over overmatig afval, bio-diversiteit, daklozen, hemelwater, fruit, poep, compost, auto en fiets overlast en alle verdere uitdagingen/uitnodigingen van onze openbare, onvolprezen, smaakvolle Ruijtergaard. Met elk heel uur poëzie, de hele middag kruiden thee, en alle andere drankjes verkrijgbaar bij Starbikes.

Let’s talk! Terwijl we wieden, maaien, snipperen, gieteren, vegen, koekeloeren. Mijn oma noemde dat praten en breien. Wees welkom! #urbanfarming #commons #circulair #stadslandbouw #bio-diversiteit

Dit programma is onderdeel van de Open Groen Dag
Op zondag 25 juni openen tientallen groene locaties in Amsterdam en Almere hun deuren voor jou. Check hier welke natuur er nog meer te ontdekken valt in jouw buurt.
Bekijk het programma

Belangrijke informatie

Je vind ons tegenover Ruijterkade 143, rode picknick bank. Vanaf 12.00 uur is iedereen welkom.

Sanitair is aanwezig. Het is rolstoel toegankelijk.

Contact: 0648628727


English

Think and talk with us about excessive waste, bio-diversity, homelessness, rainwater, fruit, poop, compost, auto and bike nuisance and all the further challenges/invitations of our public, unprecedented, tasteful Ruijtergaard. With poetry every whole hour, herbal tea all afternoon, and all other drinks available from Starbikes.

Let’s talk! While we weed, mow, shred, pour and sweep. My grandmother called that talking and knitting. Be welcome! #urbanfarming #commons #circular #urbanfarming #bio-diversity

Important information

You will find us opposite Ruijterkade 143, at the red picnic bench. Everyone is welcome from 12:00 onwards.

Sanitary facilities are available. It is wheelchair accessible.

Contact: 0648628727

Locatie van dit evenement
Amstergaard
De Ruijterkade 143, Amsterdam
Bekijk op kaart
Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met